3-aminofenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-aminofenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
591-27-5
EG-nummer
209-711-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3-aminophenol
Molecuulformule
C6-H7-N-O
SMILES
NC1=CC(O)=CC=C1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
3-aminofenol
(591-27-5)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
01-05-2020

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid