4,4'-methyleendifenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-methyleendifenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
620-92-8
EG-nummer
210-658-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4,4'-methylenediphenol
Molecuulformule
C13-H12-O2
SMILES
OC1=CC=C(CC2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
4,4'-methyleendifenol
(620-92-8)
pZZS wegens ARN
ARN
pZZS wegens ROI CLH
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid