2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
6864-37-5
EG-nummer
229-962-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
Molecuulformule
C15-H30-N2
SMILES
CC1CC(CC2CCC(N)C(C)C2)CCC1N
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
(6864-37-5)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid