2,6-dichloro-N-phenylaniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-dichloro-N-phenylaniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
15307-93-4
EG-nummer
239-349-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,6-dichloro-N-phenylaniline
Molecuulformule
C12-H9-Cl2-N
SMILES
ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC1=CC=CC=C1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2,6-dichloro-N-phenylaniline
(15307-93-4)
pZZS wegens PBT beoordelingslijst
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid