3-methylbutan-1-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-methylbutan-1-ol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
123-51-3
EG-nummer
204-633-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3-methylbutan-1-ol
Synoniem
isoamylalcohol
Aquo-code
3C1y1C4ol
SIKB-id
6297
Molecuulformule
C5-H12-O
SMILES
CC(C)CCO
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
3-methylbutan-1-ol - VERWIJDERD VAN LIJST
(123-51-3)
Datum verwijdering
07-12-2022
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3-methylbutan-1-ol
(123-51-3)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
18 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
5 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
37 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
10 ppm

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid