oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24/02/2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Oximes Of Butanone, Acetone, 4-Methylpentan-2-One, Pentan-2-One And Cyclohexanone And Their Related Silane Compounds

 
Stofgegevens
Stofnaam oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds
Engelse naam oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
A mixture of: propan-2-one-O,O'(methoxyvinylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxyvinylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(vinylsilantriyl)trioxime
Butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime
Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime
butanon oxime
(E)-N-(pentan-2-ylidene)hydroxylamine
2-pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime
2-pentanone, O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime
2-pentanone-4-methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
a mixture of: propan-2-one-O,O'-(methoxymethylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxymethylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(methylsilantriyl)trioxime
O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime 2-pentanone
butan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime
4-methylpentan-2-one oxime
2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime]

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24/02/2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds - VERWIJDERD VAN LIJST (E)-N-(pentan-2-ylidene)hydroxylamine - VERWIJDERD VAN LIJST
(623-40-5)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime - VERWIJDERD VAN LIJST
(34036-80-1)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
2-pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime - VERWIJDERD VAN LIJST
(58190-62-8)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
2-pentanone, O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime - VERWIJDERD VAN LIJST
(1170315-90-8)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
2-pentanone-4-methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime
(156145-64-1)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime] - VERWIJDERD VAN LIJST
(58190-57-1)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
4-methylpentan-2-one oxime - VERWIJDERD VAN LIJST
(105-44-2)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
a mixture of: propan-2-one-O,O'-(methoxymethylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxymethylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(methylsilantriyl)trioxime - VERWIJDERD VAN LIJST
(797751-43-0)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
A mixture of: propan-2-one-O,O'(methoxyvinylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxyvinylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(vinylsilantriyl)trioxime
(797751-44-1)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
Butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime - VERWIJDERD VAN LIJST
(22984-54-9)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime - VERWIJDERD VAN LIJST
(2224-33-1)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
butan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime - VERWIJDERD VAN LIJST
(34206-40-1)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
butanon oxime - VERWIJDERD VAN LIJST
(96-29-7)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime 2-pentanone
(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime - VERWIJDERD VAN LIJST
(1170315-92-0)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
pZZS wegens ARN ARN
ARN
ARN
pZZS wegens PBT beoordelingslijst PBT beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 29-10-2020
19-01-2018
29-10-2020
Datum verwijdering 07-02-2023
02-10-2023
06-02-2023
06-02-2023
06-02-2023
06-02-2023
06-02-2023
06-02-2023
07-02-2023
07-02-2023
07-02-2023
24-3-2020
07-02-2023
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst en er is een Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst en er is een Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst en er is een Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B Plaatsing op ZZS-lijst
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
butanon oxime
(96-29-7)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII butanonoxim; ethylmethylketoxim; ethylmethylketonoxim
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

2:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

3:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

4:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

5:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

6:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

7:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

8:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

9:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

10:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

11:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

12:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

Let op!

Geprint op: 24/02/2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm butanon oxime
(96-29-7)

(behoort tot oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 39 µg/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24/02/2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten