2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime]

 

Stofgegevens

CAS-nummer
58190-57-1
EG-nummer
611-631-1

Engelse naam
2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime]
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid