1-nitropropaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-nitropropaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
108-03-2
EG-nummer
203-544-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1-nitropropane
Molecuulformule
C3-H7-N-O2
SMILES
CCC[N+]([O-])=O
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1-nitropropaan - VERWIJDERD VAN LIJST
(108-03-2)
Datum verwijdering
30-10-2020
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid