ALAKANE 6 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALAKANE 6

 

Stofgegevens

EG-nummer
438-390-3

Engelse naam
ALAKANE 6
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
ALAKANE 6
pZZS wegens PBT beoordelingslijst
Datum toevoeging
07-07-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid