1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methylfenyl)amino]antrachinon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methylfenyl)amino]antrachinon

 

Stofgegevens

CAS-nummer
32724-62-2
EG-nummer
251-178-3

Engelse naam
1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methylphenyl)amino]anthraquinone
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methylfenyl)amino]antrachinon
(32724-62-2)
pZZS wegens ARN
ARN
Datum toevoeging
16-5-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid