aluminiumchloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aluminiumchloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
aluminiumchloride
Engelse naam
aluminium chloride
CAS-nummer
7446-70-0
UN-nummer
1726; 2581
EG-nummer
231-208-1
Synoniem
Aluminum chloride hydrate
aluminium trichoride
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
aluminiumchloride
(7446-70-0)
aluminiumchloride
(7446-70-0)
UN-nummer 2581
1726
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMCHLORIDE, OPLOSSING
ALUMINIUMCHLORIDE, WATERVRIJ
Klasse 2.2 8
8
Classificatiecode 2.2 C1
C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3
588
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC03 LP01 P001 R001
IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
deze zijde boven
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten