4-tert-butylbenzaldehyde Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-tert-butylbenzaldehyde

 

Stofgegevens

CAS-nummer
939-97-9
EG-nummer
213-367-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4-tert-butylbenzaldehyde
Molecuulformule
C11-H14-O
SMILES
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=O
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
4-tert-butylbenzaldehyde - VERWIJDERD VAN LIJST
(939-97-9)
Datum verwijdering
02-10-2023
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid