diethyleenglycoldinitraat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Diethyleenglycoldinitraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
diethyleenglycoldinitraat
Engelse naam
oxydiethylene dinitrate
CAS-nummer
693-21-0
UN-nummer
0075
EG-nummer
211-745-8
Aquo-code
DC2yegcDNO3
SIKB-id
5572
Synoniem
Diethylene glycol dinitrate
diethyleneglycoldinitrate
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
diethyleenglycoldinitraat
(693-21-0)
Datum verwijdering 12-05-2020
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
diethyleenglycoldinitraat
(693-21-0)
UN-nummer 0075
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIETHYLEENGLYCOLDINITRAAT, GEDESENSIBILISEERD, met ten minste 25 massa- procent niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel
Klasse 2.2 1
Classificatiecode 2.2 1.1D
Etiketten 5.2.2 1
Bijzondere bepalingen 3.3 266
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P115
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP53 PP54 PP57 PP58
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Indien deze stof minder alcohol, water of flegmatiseermiddel bevat dan aangegeven, is het vervoer niet toegestaan, tenzij de bevoegde autoriteit een speciale toestemming heeft verleend (zie 2.2.1.1).

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 11:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten