4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
10254-57-6
EG-nummer
233-593-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate)
Molecuulformule
C19-H38-N2-S4
SMILES
CCCCN(CCCC)C(=S)SCSC(=S)N(CCCC)CCCC
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate)
(10254-57-6)
pZZS wegens ARN
ARN
pZZS wegens PBT beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
11-09-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid