aluminiumsulfaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aluminiumsulfaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
10043-01-3
EG-nummer
233-135-0

Engelse naam
aluminium sulphate
Synoniem
aluminium sulfaat
Aquo-code
AlSO4
SIKB-id
3160
Molecuulformule
Al2-O12-S3
SMILES
[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
aluminiumsulfaat
(10043-01-3)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
aluminiumsulfaat
(10043-01-3)
Specifieke naam op SZW-lijst
aluminium sulfaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid