dodecamethylpentasiloxane Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dodecamethylpentasiloxane

 

Stofgegevens

CAS-nummer
141-63-9
EG-nummer
205-492-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
dodecamethylpentasiloxane
Molecuulformule
C12-H36-O4-Si5
SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
dodecamethylpentasiloxane
(141-63-9)
pZZS wegens PBT beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
pZZS wegens ROI SVHC
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid