molybdeen trioxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

molybdeen trioxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1313-27-5
EG-nummer
215-204-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
molybdenum trioxide
Aquo-code
MoTO
SIKB-id
4190
Molecuulformule
Mo-O3
SMILES
O=[Mo](=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
molybdeen trioxide - VERWIJDERD VAN LIJST
(1313-27-5)
Datum verwijdering
19-4-2021
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid