lithiumhydoxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/24/2021 om: 1:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Lithiumhydoxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
lithiumhydoxide
Engelse naam
lithium hydroxide
CAS-nummer
1310-65-2
UN-nummer
2679; 2679; 2680
EG-nummer
215-183-4
Molecuulformule
Li-O-H
SMILES
[Li]O
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
lithium carbonaat; lithium chloride; lithium hydroxide

Let op!

Geprint op: 6/24/2021 om: 1:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/24/2021 om: 1:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/24/2021 om: 1:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
lithiumhydoxide
(1310-65-2)

(behoort tot lithium carbonaat; lithium chloride; lithium hydroxide
lithiumhydoxide
(1310-65-2)

(behoort tot lithium carbonaat; lithium chloride; lithium hydroxide
lithiumhydoxide
(1310-65-2)

(behoort tot lithium carbonaat; lithium chloride; lithium hydroxide
UN-nummer 2680
2679
2679
Benaming en beschrijving 3.1.2 LITHIUMHYDROXIDE
LITHIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
LITHIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C6
C5
C5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 6/24/2021 om: 1:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten