benzaldehyde Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzaldehyde

 

Stofgegevens

CAS-nummer
100-52-7
EG-nummer
202-860-4
UN-nummer
1990
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
benzaldehyde
Aquo-code
BenAh
SIKB-id
1776
Molecuulformule
C7-H6-O
SMILES
O=CC1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
aldehydes
ketonen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
benzaldehyde - VERWIJDERD VAN LIJST
(100-52-7)
Datum verwijdering
30-10-2020
Reden verwijdering
Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
benzaldehyde
(100-52-7)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.1
Emissiegrenswaarde
20 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzaldehyde
(100-52-7)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
170 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
7,5 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
benzaldehyde
(100-52-7)
Specifieke naam ECHA
Benzaldehyde
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
benzaldehyde
(100-52-7)
UN-nummer 1990
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZALDEHYDE
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 9
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
benzaldehyde
(100-52-7)
UN-nummer 1990
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZALDEHYDE
GEVI-code 90
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten