1,3-diethyl-2-thioureum Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3-diethyl-2-thioureum

 

Stofgegevens

CAS-nummer
105-55-5
EG-nummer
203-308-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
DETU
Engelse naam
1,3-diethyl-2-thiourea
Synoniem
N,N'-Diethylthiourea
Molecuulformule
C5-H12-N2-S
SMILES
CCNC(=S)NCC
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1,3-diethyl-2-thioureum - VERWIJDERD VAN LIJST (DETU)
(105-55-5)
Datum verwijdering
19-04-2021
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid