Bis(isopropyl)naphthalene Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bis(isopropyl)naphthalene

 

Stofgegevens

CAS-nummer
38640-62-9
EG-nummer
254-052-6

Engelse naam
Bis(isopropyl)naphthalene
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
Bis(isopropyl)naphthalene
(38640-62-9)
pZZS wegens PBT beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid