A mixture of: O,O-di(1-methylethyl)trithio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)tetrathio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)pentathio-bis-thioformate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

A mixture of: O,O-di(1-methylethyl)trithio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)tetrathio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)pentathio-bis-thioformate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
137398-54-0
EG-nummer
403-030-6

Engelse naam
A mixture of: O,O-di(1-methylethyl)trithio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)tetrathio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)pentathio-bis-thioformate
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid