ammoniumperchloraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ammoniumperchloraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7790-98-9
EG-nummer
232-235-1
UN-nummers
0402
1442

Engelse naam
ammonium perchlorate
Aquo-code
NH4ClO4
SIKB-id
4251
Molecuulformule
Cl-H4-N-O4
SMILES
[NH4+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
pZZS wegens ED beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
7,5 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
UN-nummer 0402
1442
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPERCHLORAAT
AMMONIUMPERCHLORAAT
Klasse 2.2 1 5.1
Classificatiecode 2.2 1.1D
O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
II
Etiketten 5.2.2 1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 152 152
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P112b P112c
P002 IBC06
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2 V3
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
50

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
ammoniumperchloraat
(7790-98-9)
UN-nummer 0402
1442
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPERCHLORAAT
AMMONIUMPERCHLORAAT
GEVI-code
50
Stofindeling weg en spoor EX NR
Stofindeling water EX NR

Voetnoten