3,3'-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,3'-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane

 

Stofgegevens

CAS-nummer
22174-70-5
EG-nummer
244-815-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3,3'-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane
Molecuulformule
C17-H36-O2
SMILES
CCCCC(CC)COCOCC(CC)CCCC
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
3,3'-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane
(22174-70-5)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
04-10-2023

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid