2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1675-54-3
EG-nummer
216-823-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
Synoniem
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin),epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)
Alternatief CAS-nummer
25068-38-6
Alternatief EG-nummer
500-033-5
Molecuulformule
C21-H24-O4
SMILES
CC(C)(C1=CC=C(OCC2CO2)C=C1)C1=CC=C(OCC2CO2)C=C1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane - VERWIJDERD VAN LIJST
(1675-54-3)
Datum verwijdering
07-12-2021
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid