2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2'-[(1-Methylethylidene)Bis(4,1-Phenyleneoxymethylene)]Bisoxirane

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
Engelse naam
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
CAS-nummer
1675-54-3
Alternatief CAS-nummer
25068-38-6
EG-nummer
216-823-5
Alternatief EG-nummer
500-033-5
Synoniem
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin),epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)
Molecuulformule
C21-H24-O4
SMILES
CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
(1675-54-3)
pZZS wegens ED beoordelingslijst ED beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten