1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl and xylyl derivs. Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 16:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl and xylyl derivs.

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68953-83-3
EG-nummer
273-226-2

Engelse naam
1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl and xylyl derivs.
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 16:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl and xylyl derivs.
(68953-83-3)
pZZS wegens PBT beoordelingslijst
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 16:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 16:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid