5-amino-o-cresol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-amino-o-cresol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2835-95-2
EG-nummer
220-618-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
5-amino-o-cresol
Synoniemen
5-amino-2-methylphenol
4-amino-2-hydroxytoluene
3-hydroxy-4-methylaniline
Molecuulformule
C7-H9-N-O
SMILES
CC1=C(O)C=C(N)C=C1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
5-amino-o-cresol
(2835-95-2)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
01-05-2020

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid