3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde

 

Stofgegevens

CAS-nummer
103-95-7
EG-nummer
203-161-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde
Molecuulformule
C13-H18-O
SMILES
CC(C)C1=CC=C(C=C1)CC(C)C=O
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde
(103-95-7)
pZZS wegens ROI CLH
Datum toevoeging
07-02-2023

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid