Bis(2-propylheptyl) phthalate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bis(2-propylheptyl) phthalate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
53306-54-0
EG-nummer
258-469-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
Bis(2-propylheptyl) phthalate
Molecuulformule
C28-H46-O4
SMILES
CCCCCC(CCC)COC(=O)C1=C(C=CC=C1)C(=O)OCC(CCC)CCCCC
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
Bis(2-propylheptyl) phthalate
(53306-54-0)
pZZS wegens ED beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid