bifenyl Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bifenyl

 

Stofgegevens

CAS-nummer
92-52-4
EG-nummer
202-163-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
biphenyl
Synoniem
difenyl
Aquo-code
biFy
SIKB-id
377
Molecuulformule
C12-H10
SMILES
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
bifenyl - VERWIJDERD VAN LIJST
(92-52-4)
Datum verwijdering
30-10-2020
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
bifenyl
(92-52-4)
Stofklasse voor luchtemissies
S
Emissiegrenswaarde
3 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bifenyl
(92-52-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
1,5 µg/l
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
6,4 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
210 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
630 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
4,4 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
150 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
440 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
3,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
120 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
350 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
0,94 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid