difenylguanidine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Difenylguanidine

Stofgegevens

 
Stofnaam
difenylguanidine
Engelse naam
1,3-diphenylguanidine
CAS-nummer
102-06-7
EG-nummer
203-002-1
Aquo-code
13DFygandne
SIKB-id
5258
Synoniem
1,3-difenylguanidine
diphenylguanidine
Molecuulformule
C13-H13-N3
SMILES
N(C(=N)Nc1ccccc1)c2ccccc2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van difenylguanidine
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aromatische amines

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
difenylguanidine
(102-06-7)
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm difenylguanidine
(102-06-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
difenylguanidine
(102-06-7)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,3-difenylguanidine
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten