Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68411-46-1
EG-nummer
270-128-1

Engelse naam
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
(68411-46-1)
pZZS wegens CORAP
pZZS wegens ROI CLH
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid