ammoniumpersulfaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ammoniumpersulfaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7727-54-0
EG-nummer
231-786-5
UN-nummer
1444

Engelse naam
persulfate ammonium
Synoniemen
ammonium peroxydisulfate
Ammonium peroxydisulfate
ammonium persulfate
Molecuulformule
H8-N2-O8-S2
SMILES
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
ammoniumpersulfaat - VERWIJDERD VAN LIJST
(7727-54-0)
Datum verwijdering
12-05-2020
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
ammoniumpersulfaat
(7727-54-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ammoniumpersulfaat
(7727-54-0)
UN-nummer 1444
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPERSULFAAT
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ammoniumpersulfaat
(7727-54-0)
UN-nummer 1444
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPERSULFAAT
GEVI-code 50
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten