2-ethylhexylacrylaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 2:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Ethylhexylacrylaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-ethylhexylacrylaat
Engelse naam
2-ethylhexyl acrylate
CAS-nummer
103-11-7
EG-nummer
203-080-7
Aquo-code
2C2yC6yaclt
SIKB-id
153
Molecuulformule
C11-H20-O2
SMILES
C(CC)(CCCC)COC(=O)C=C
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-ethylhexylacrylaat
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 2:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-ethylhexylacrylaat
(103-11-7)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 2:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-ethylhexylacrylaat
(103-11-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,03
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 1,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) 1,3E-02 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 1,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (totaal) 1,3E-03 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Lucht Lucht MTR 375 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

99:

Verwaarloosbaar risiconiveau

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

49:

Verwaarloosbaar risiconiveau

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 2:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 2:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten