ftaalzuuranhydride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ftaalzuuranhydride

Stofgegevens

 
Stofnaam
ftaalzuuranhydride
Engelse naam
phthalic anhydride
CAS-nummer
85-44-9
UN-nummer
2214
EG-nummer
201-607-5
Aquo-code
ftaalzrahdde
SIKB-id
3849
Molecuulformule
C8-H4-O3
SMILES
O=C1OC(=O)c2ccccc12
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
ftaalzuuranhydride
(85-44-9)
pZZS wegens RMOA RMOA
Datum toevoeging 20-04-2021
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
ftaalzuuranhydride
(85-44-9)
Stofklasse voor luchtemissies sO
Grensmassastroom 200 g/uur
Emissiegrenswaarde 5/20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt binnen het REACH kader onderzocht op ZZS eigenschappen maar staat niet op de potentiele ZZS-lijst omdat er een CLP-zelfklassificaties als CMR 1A of 1B door bedrijven is. Het bevoegd gezag kan daarom overwegen om deze stof als ZZS te beschouwen en een MVP stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde te hanteren.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ftaalzuuranhydride
(85-44-9)
UN-nummer 2214
Benaming en beschrijving 3.1.2 FTAALZUURANHYDRIDE met meer dan 0,05 procent maleïnezuuranhydride
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Bijzondere bepalingen 3.3 169
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
Ftaalzuuranhydride in vaste vorm en tetrahydroftaalzuuranhydriden met ten hoogste 0,05% maleïnezuuranhydride zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR. Ftaalzuuranhydride met ten hoogste 0,05% maleïnezuuranhydride, in gesmolten toestand, bij een temperatuur hoger dan het vlampunt, moet worden ingedeeld onder UN-nummer 3256.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten