4,4'-isopropylideenbis[2-allylfenol] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-isopropylideenbis[2-allylfenol]

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1745-89-7
EG-nummer
217-121-1

Engelse naam
4,4'-isopropylidenebis[2-allylphenol]
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
4,4'-isopropylideenbis[2-allylfenol]
(1745-89-7)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
16-5-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid