6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
85-60-9
EG-nummer
201-618-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol
Molecuulformule
C26-H38-O2
SMILES
CCCC(C1=CC(=C(O)C=C1C)C(C)(C)C)C1=CC(=C(O)C=C1C)C(C)(C)C
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol
(85-60-9)
pZZS wegens ED beoordelingslijst
pZZS wegens PBT beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid