TSP | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 6:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

TSP

Stofgegevens

 
Stofnaam
TSP
Engelse naam
TSP
EG-nummer
701-171-0
Synoniem
Reaction mass of 2,6-bis(1-phenylethyl)phenol and 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenol
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Phenol, styrenated

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 6:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
Phenol, styrenated
(61788-44-1)
TSP
(behoort tot Phenol, styrenated
pZZS wegens ED beoordelingslijst ED beoordelingslijst
pZZS wegens PBT beoordelingslijst PBT beoordelingslijst
PBT beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 19-01-2018
20-04-2021
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 6:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 6:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 6:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten