perchloorzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 5:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Perchloorzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
perchloorzuur
Engelse naam
perchloric acid
CAS-nummer
7601-90-3
UN-nummer
1802; 1873
EG-nummer
231-512-4
Molecuulformule
Cl-H-O4
SMILES
OCl(=O)(=O)=O
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 5:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
perchloorzuur
(7601-90-3)
pZZS wegens RMOA RMOA
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Geldt ook voor zouten van perchloorzuur

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 5:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 5:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
perchloorzuur
(7601-90-3)
perchloorzuur
(7601-90-3)
UN-nummer 1873
1802
Benaming en beschrijving 3.1.2 PERCHLOORZUUR, met meer dan 50 massa- procent doch ten hoogste 72 massa- procent zuur
PERCHLOORZUUR, met ten hoogste 50 massa- procent zuur
Klasse 2.2 5.1 8
Classificatiecode 2.2 OC1
CO1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
Etiketten 5.2.2 5.1+8 5.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 60 522
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P502
P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP28
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP3
MP3
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4DN(+)
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3 TU28
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 558 85

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Bijtende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
Indien de concentratie hoger is dan 72 % is deze stof niet ten vervoer toegelaten.
UN 1873 perchloorzuur, oplossing in water met meer dan 50% maar ten hoogste 72 massa-% zuiver zuur, is een stof van klasse 5.1. Oplossingen van perchloorzuur in water met meer dan 72% (massa) zuur, alsmede mengsels van perchloorzuur met andere vloeistoffen dan water, zijn niet ten vervoer toegelaten.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
sterk oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend).

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 5:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten