2,2'-methyliminodiethanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2'-methyliminodiethanol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
105-59-9
EG-nummer
203-312-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,2'-methyliminodiethanol
Aquo-code
22C1yimnDC2o
SIKB-id
6220
Molecuulformule
C5-H13-N-O2
SMILES
CN(CCO)CCO
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2,2'-methyliminodiethanol - VERWIJDERD VAN LIJST
(105-59-9)
Datum verwijdering
05-11-2019
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid