bis(pentane-2,4-dionato)calcium Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bis(pentane-2,4-dionato)calcium

 

Stofgegevens

CAS-nummer
19372-44-2
EG-nummer
243-001-3

Engelse naam
bis(pentane-2,4-dionato)calcium
Molecuulformule
C10-H14-Ca-O4
SMILES
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Ca+2]
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
bis(pentane-2,4-dionato)calcium - VERWIJDERD VAN LIJST
(19372-44-2)
Datum verwijdering
07-12-2021
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid