Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenyl-ethyl)phenol and Bis(1-phenylethyl) phenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenyl-ethyl)phenol and Bis(1-phenylethyl) phenol

 

Stofgegevens

EG-nummer
915-333-5

Engelse naam
Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenyl-ethyl)phenol and Bis(1-phenylethyl) phenol
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Phenol, styrenated

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
Phenol, styrenated
(61788-44-1)
Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenyl-ethyl)phenol and Bis(1-phenylethyl) phenol - VERWIJDERD VAN LIJST
(behoort tot Phenol, styrenated)
pZZS wegens ED beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018
Datum verwijdering
19-4-2021
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid