p-(2,3-epoxypropoxy)-N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

p-(2,3-epoxypropoxy)-N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
5026-74-4
EG-nummer
225-716-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
p-(2,3-epoxypropoxy)-N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline
Molecuulformule
C15-H19-N-O4
SMILES
C(OC1=CC=C(C=C1)N(CC1CO1)CC1CO1)C1CO1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
p-(2,3-epoxypropoxy)-N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline - VERWIJDERD VAN LIJST
(5026-74-4)
Datum verwijdering
12-07-2022
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid