1,4-diaminobenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 7:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,4-Diaminobenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,4-diaminobenzeen
Engelse naam
p-phenylenediamine
CAS-nummer
106-50-3
EG-nummer
203-404-7
Aquo-code
14DAoBen
SIKB-id
2830
Synoniem
paraphenyleendiamine
Molecuulformule
C6H8N2
SMILES
Nc1ccc(N)cc1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,4-diaminobenzeen
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
aromatische amines

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 7:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
1,4-diaminobenzeen
(106-50-3)
Potentiële ZZS wegens PACT https://echa.europa.eu/nl/pact
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 7:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,4-diaminobenzeen
(106-50-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 20 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 7:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 7:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten