1,4-diaminobenzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,4-diaminobenzeen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
106-50-3
EG-nummer
203-404-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
p-phenylenediamine
Synoniem
paraphenyleendiamine
Aquo-code
14DAoBen
SIKB-id
2830
Molecuulformule
C6-H8-N2
SMILES
NC1=CC=C(N)C=C1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Chemische stofgroep
aromatische amines

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1,4-diaminobenzeen - VERWIJDERD VAN LIJST
(106-50-3)
Datum verwijdering
20-11-2019
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,4-diaminobenzeen
(106-50-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
20 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid