imazalil | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 18:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Imazalil

Stofgegevens

 
Stofnaam
imazalil
Engelse naam
imazalil
CAS-nummer
35554-44-0
EG-nummer
252-615-0
Aquo-code
imzll
SIKB-id
2300
Synoniem
(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophenylethyl)imidazole
allyl (±)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethyl ether
Molecuulformule
C14-H14-Cl2-N2-O
SMILES
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCC=C)c(Cl)c1
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
triazolen
diazolen

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 18:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
imazalil
(35554-44-0)
Potentiële ZZS wegens PACT https://echa.europa.eu/nl/pact
Datum toevoeging 15-04-2019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 18:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm imazalil
(35554-44-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,87 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 18:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 18:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten