1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione

 

Stofgegevens

CAS-nummer
53988-10-6
EG-nummer
258-904-8

Engelse naam
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione
Molecuulformule
C8-H8-N2-S
Functionele stofgroepen
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione - VERWIJDERD VAN LIJST
(53988-10-6)
Datum verwijdering
12-05-2020
Reden verwijdering
Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 10:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione
(53988-10-6)
Specifieke naam ECHA
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid