3,5-dimethylpyrazole Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,5-dimethylpyrazole

 

Stofgegevens

CAS-nummer
67-51-6
EG-nummer
200-657-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3,5-dimethylpyrazole
Molecuulformule
C5-H8-N2
SMILES
CC1=CC(C)=NN1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
3,5-dimethylpyrazole
(67-51-6)
pZZS wegens CORAP
pZZS wegens ROI CLH
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid