piperonyl-butoxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 11:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Piperonyl-Butoxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
piperonyl-butoxide
Engelse naam
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
CAS-nummer
51-03-6
EG-nummer
200-076-7
Aquo-code
piprnbO
SIKB-id
1405
Synoniem
piperonylbutoxide
piperonyl butoxide
Molecuulformule
C19-H30-O5
SMILES
C(OCCOCCOCCCC)c1cc2OCOc2cc1CCC
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van piperonyl-butoxide
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 11:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
piperonyl-butoxide
(51-03-6)
Datum verwijdering 20-11-2019
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 11:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm piperonyl-butoxide
(51-03-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,000083 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 0,39 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,122 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 11:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 11:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten