1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C10-12-branched alkyl esters Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C10-12-branched alkyl esters

 

Stofgegevens

EG-nummer
700-989-5

Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C10-12-branched alkyl esters
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C10-12-branched alkyl esters
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid