Potentieel ZZS lijst Risico's van Stoffen

Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico’s van stoffen": https://rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u het overzicht van alle afzonderlijke Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en de stoffen die van deze lijst zijn verwijderd in het Risico’s van stoffen zoeksysteem.

U kunt de lijsten printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijsten exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over Potentiële ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico’s van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam pZZS wegens ARN pZZS wegens ED beoordelingslijst pZZS wegens PBT beoordelingslijst pZZS wegens CORAP pZZS wegens ROI CLH pZZS wegens ROI restrictie pZZS wegens ROI SVHC Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
948-069-4 (+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan (+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan Ja 02-10-2023
27689-12-9 248-607-1 (1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy-3,1-propaandiyl) bismethacrylaat (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-3,1-propanediyl) bismethacrylate Ja 16-5-2024
1239414-55-1 (2E)-methyl 1,1,1,2,3,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluorhept-2-een-4-yl ether (2E)-methyl 1,1,1,2,3,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluorohept-2-en-4-yl ether Ja 20-12-2022 7
3558-60-9 222-619-7 (2-methoxyethyl)benzeen (2-methoxyethyl)benzene Ja 16-5-2024
87392-07-2 618-003-6 (2S)-oxolane-2-carboxylic acid (2S)-oxolane-2-carboxylic acid Ja 02-10-2023
692-49-9 700-651-7 (2Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-ene (2Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluorobut-2-ene Ja 20-12-2022 7
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silaantriol (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) silanetriol Ja 20-12-2022 7
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silanetriol and any of its mono-, di- or tri-O-(alkyl) derivatives (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silanetriol and any of its mono-, di- or tri-O-(alkyl) derivatives Ja 07-02-2023 7
1239414-45-9 (3E)-methyl-1,1,1,2,2,3,4,5,6,6,7,7,7-tridecafluorhept-4-een-3-yl ether (3E)-methyl -1,1,1,2,2,3,4,5,6,6,7,7,7-tridecafluorohept-4-en-3-yl ether Ja 20-12-2022 7
25387-93-3 246-932-3 (quinolin-8-olato)lithium (quinolin-8-olato)lithium Ja 08-12-2021
433-770-5 (S)-(-)-tetrahydro-2-furoic acid (S)-(-)-tetrahydro-2-furoic acid Ja 02-10-2023
43100-47-6 610-104-3 [1,1':3',1''-Terphenyl]-2'-ol, 5',5''''-(2,2,2-trifluoro-1-methylethylidene)bis- [1,1':3',1''-Terphenyl]-2'-ol, 5',5''''-(2,2,2-trifluoro-1-methylethylidene)bis- Ja 07-07-2022 7
25155-25-3 246-678-3 [1,3(or 1,4)-fenyleenbis(1-methylethylideen)]bis[tert-butyl] peroxide [1,3(or 1,4)-phenylenebis(1-methylethylidene)]bis[tert-butyl] peroxide Ja Ja Ja Ja 19-01-2018
6790-58-5 229-861-2 [3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]-dodecahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphtho[2,1-b]furan [3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]-dodecahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphtho[2,1-b]furan Ja 02-10-2023
41272-40-6 255-288-2 [4-[α-[4-(dimethylamino)phenyl]benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate [4-[α-[4-(dimethylamino)phenyl]benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate Ja 19-01-2018
85480-89-3 287-370-9 [ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, calcium sodium salt [ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, calcium sodium salt Ja 04-10-2023
34274-30-1 251-910-1 [ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, potassium salt [ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, potassium salt Ja 04-10-2023
22036-77-7 244-742-5 [ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt [ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt Ja 04-10-2023
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)1-ethanon 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one Ja Ja Ja 19-01-2018
811-97-2 212-377-0 1,1,1,2-tetrafluorethaan norflurane Ja 20-12-2022 7
690-39-1 425-320-1 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropaan 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane Ja 20-12-2022 7
406-58-6 430-250-1 1,1,1,3,3-pentafluorbutaan 1,1,1,3,3-pentafluorobutane Ja 20-12-2022 7
17928-28-8 241-867-7 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane Ja Ja Ja 19-01-2018
1873-88-7 217-496-1 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane Ja Ja Ja 19-01-2018
420-46-2 206-996-5 1,1,1-trifluorethaan 1,1,1-trifluorethane Ja 20-12-2022 7
679-86-7 633-257-8 1,1,2,2,3-pentafluorpropaan 1,1,2,2,3-pentafluoropropane Ja 20-12-2022 7
2356-62-9 1,2,2,2-tetrafluorethyl (trifluormethyl)ether 1,1,1,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane Ja 20-12-2022 7
941-303-6 1,2,4-trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate 1,2,4-trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate Ja 19-01-2018
701-339-3 1,2-benzeendicarboxylzuur, benzyl isononyl alkyl esters 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzyl isononyl alkyl esters Ja 16-5-2024
68515-47-9 271-089-3 1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C11-14-vertakte alkyl esters, C13-rijk 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C11-14-branched alkyl esters, C13-rich Ja 19-01-2018
700-989-5 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C10-12-branched alkyl esters 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C10-12-branched alkyl esters Ja 19-01-2018
68515-43-5 271-085-1 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched and linear alkyl esters 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched and linear alkyl esters Ja Ja 19-01-2018
13014-24-9 235-869-7 1,2-dichloro-4-(trichloromethyl)benzene 1,2-dichloro-4-(trichloromethyl)benzene Ja 19-01-2018
1222-05-5 214-946-9 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran Ja Ja Ja Ja Ja 15-04-2019
80-73-9 201-304-8 1,3-dimethylimidazolidin-2-one 1,3-dimethylimidazolidin-2-one Ja 08-07-2021
68953-83-3 273-226-2 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl and xylyl derivs. 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl and xylyl derivs. Ja 19-01-2018
68478-45-5 270-820-3 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed tolyl and xylyl derivs. 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed tolyl and xylyl derivs. Ja 19-01-2018
32724-62-2 251-178-3 1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methylfenyl)amino]antrachinon 1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methylphenyl)amino]anthraquinone Ja 16-5-2024
70356-09-1 274-581-6 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione Ja Ja Ja 19-01-2018
2837-89-0 220-629-6 1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan 1,1,1,2-Tetrafluoro-2-chloroethane Ja 20-12-2022 7
75-88-7 1-chloor-2,2,2-trifluorethaan 1-chloro-2,2,2-trifluoroethane Ja 20-12-2022 7
42074-68-0 255-647-3 1-chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene 1-chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene Ja 19-01-2018
1002-67-1 213-690-5 1-ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethaan 1-ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane Ja 07-02-2023
120226-60-0 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur 1H,1H,2H,2H-perfluorododecanesulphonicacid Ja 20-12-2022 7
757124-72-4 816-391-3 1H,1H,2H,2H-perfluorohexaansulfonzuur 1H,1H,2H,2H-perfluorohexanesulphonic acid Ja 20-12-2022 7
629-73-2 211-105-8 1-hexadeceen hexadec-1-ene Ja 19-01-2018
202842-98-6 424-640-9 1H-pyrazool, 3,4-dimethyl-, fosfaat (1:1) 1H-pyrazole, 3,4-dimethyl-, phosphate (1:1) Ja 16-5-2024
1594-08-7 216-475-4 1-hydroxy-4-[[4-[(methylsulfonyl)oxy]fenyl]amino]anthrachinon 1-hydroxy-4-[[4-[(methylsulphonyl)oxy]phenyl]amino]anthraquinone Ja Ja 05-11-2019
99-87-6 202-796-7 1-isopropyl-4-methyl-benzeen p-cymene Ja 07-02-2023
360-53-2 671-732-1 1-propeen, 1,3,3,3-tetrafluor-1-methoxy-2-(trifluormethyl)- Ja 20-12-2022 7
125304-04-3 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-phenol, branched and linear 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-phenol, branched and linear Ja 19-01-2018
70321-86-7 274-570-6 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol Ja Ja 19-01-2018
73936-91-1 422-600-5 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-6-(1-methyl-1-fenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 2-(2H-Benzotriazole-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol Ja Ja 19-01-2018
131-55-5 205-028-9 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone Ja 19-01-2018
823178-41-2 457-070-4 2,2,6,6,7,8,8-HEPTAMETHYL-4,5,6,7,8,8B-HEXAHYDRO-3AH-INDENO[4,5-D][1,3]DIOXOLE 2,2,6,6,7,8,8-HEPTAMETHYL-4,5,6,7,8,8B-HEXAHYDRO-3AH-INDENO[4,5-D][1,3]DIOXOLE Ja 04-10-2023
19224-29-4 242-895-2 2,2'-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy)]bisethyldiacetaat 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisethyl diacetate Ja 16-5-2024
118-82-1 204-279-1 2,2′,6,6′-Tetra-tert-butyl-4,4′- methylenediphenol 2,2′,6,6′-Tetra-tert-butyl-4,4′- methylenediphenol Ja Ja Ja 19-01-2018
306-83-2 206-190-3 2,2-dichloor-1,1,1-trifluorethaan 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane Ja 20-12-2022 7
6864-37-5 229-962-1 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) Ja 19-01-2018
111-42-2 203-868-0 2,2'-iminodiethanol 2,2'-iminodiethanol Ja Ja gO.2 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
754-12-1 468-710-7 2,3,3,3-tetrafluorpropeen 2,3,3,3-tetrafluoropropene Ja Ja 15-04-2019 7
4016-14-2 223-672-9 2,3-epoxypropyl isopropyl ether 2,3-epoxypropyl isopropyl ether Ja 07-07-2022
101-37-1 202-936-7 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine Ja 19-01-2018
118-79-6 204-278-6 2,4,6-tribroomfenol 2,4,6-tribromophenol Ja Ja gO.1 20 mg/Nm3 19-01-2018 1
2374-14-3 219-154-7 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane Ja Ja 19-01-2018 7
25713-60-4 426-040-2 2,4,6-tris(2,4,6-tribroomfenoxy)-1,3,5-triazine 2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine Ja Ja 05-11-2019
131-56-6 205-029-4 2,4-dihydroxybenzophenone 2,4-dihydroxybenzophenone Ja 19-01-2018
96-76-4 202-532-0 2,4-di-tert-butylfenol 2,4-di-tert-butylphenol Ja Ja 19-01-2018
29736-75-2 249-820-2 2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane 2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane Ja 11-09-2018
104-80-3 203-239-0 2,5-anhydro-3,4-dideoxyhexitol 2,5-anhydro-3,4-dideoxyhexitol Ja 04-10-2023
89-61-2 201-923-3 2,5-dichloornitrobenzeen 1,4-dichloro-2-nitrobenzene Ja 01-05-2020
79-74-3 201-222-2 2,5-di-tert-pentylhydroquinone 2,5-di-tert-pentylhydroquinone Ja Ja 19-01-2018
15307-93-4 239-349-0 2,6-dichloro-N-phenylaniline 2,6-dichloro-N-phenylaniline Ja 19-01-2018
5521-31-3 226-866-1 2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone Ja Ja 05-11-2019
13956-29-1 689-176-3 2-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol 2-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol Ja 04-10-2023
6358-31-2 228-768-4 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide Ja Ja 05-11-2019
6486-23-3 229-355-1 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide Ja Ja 05-11-2019
6528-34-3 229-419-9 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide Ja Ja 05-11-2019
1134802-45-1 811-744-8 2-[(Tetrahydro-2-furanyl)methyl]-propanedioic acid, 1,3-dimethyl ester 2-[(Tetrahydro-2-furanyl)methyl]-propanedioic acid, 1,3-dimethyl ester Ja 04-10-2023
5831-59-4 227-407-8 2-[(tetrahydrofurfuryl)oxy]ethanol 2-[(tetrahydrofurfuryl)oxy]ethanol Ja 04-10-2023
727678-39-9 448-060-0 2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5'-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-[(2-ethylhexyl)thio]acetanilide 2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5'-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-[(2-ethylhexyl)thio]acetanilide Ja 29-10-2020
32492-61-8 500-082-2 2-[4-[2-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]ethanol 2-[4-[2-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]ethanol Ja 19-01-2018
67584-55-8 266-733-5 2-[methyl[(nonafluorbutyl) sulfonyl]amino]ethyl acrylaat 2-[methyl[(nonafluorobutyl) sulphonyl]amino]ethyl acrylate Ja 08-12-2021 6
1514-82-5 627-872-0 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene Ja Ja Ja Ja 05-11-2019 7
2804-50-4 2-chloor-1,1,3,3,3-pentafluor-1-propeen 2-chloropentafluoropropene Ja 20-12-2022 7
484-410-9 2-ethoxy-3,3,4,4,5-pentafluor-2,5-bis[(1,2,2,2-tetrafluor-1-trifluormethyl)ethyl] tetrahydrofuran 2-Ethoxy-3,3,4,4,5-pentafluoro-2,5-bis[(1,2,2,2-tetrafluoro-1-trifluoromethyl)ethyl] tetrahydrofuran Ja Ja Ja 05-11-2019 7
931-36-2 213-234-5 2-ethyl-4-methylimidazole 2-ethyl-4-methylimidazole Ja 05-11-2019
85114-00-7 285-503-5 2-ethylhexanoic acid, monoester with propane-1,2-diol 2-ethylhexanoic acid, monoester with propane-1,2-diol Ja 07-07-2022
83834-59-7 629-661-9 2-ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate 2-ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate Ja Ja 19-01-2018
138495-42-8 2H,3H-decafluoropentaan 2H,3H-decafluoropentane Ja 20-12-2022 7
2425-77-6 219-370-1 2-Hexyldecan-1-ol 2-Hexyldecan-1-ol Ja 19-01-2018
156145-64-1 421-860-7 2-pentanone-4-methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime 2-pentanone-4-methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime Ja 29-10-2020
32199-97-6 941-793-1 2-propyn-1-ol, reaction product with 1-2.5 moles of oxirane 2-Propyn-1-ol, reaction product with 1-2.5 moles of oxirane Ja 7-2-2023
121-00-6 204-442-7 2-tert-butyl-4-methoxyfenol 2-tert-butyl-4-methoxyphenol Ja Ja 07-07-2022
88-17-5 201-806-7 2-trifluormethylaniline 2-(trifluoromethyl)aniline Ja 20-12-2022 7
18127-01-0 242-016-2 3-(4-tert-butylphenyl)propion aldehyde 3-(4-tert-butylphenyl)propion aldehyde Ja Ja 07-02-2023
7775-00-0 231-885-3 3-(p-cumenyl)propionaldehyde 3-(p-cumenyl)propionaldehyde Ja Ja 07-02-2023
19430-93-4 243-053-7 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorhexeen 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene Ja 20-12-2022 7
27619-97-2 248-580-6 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctaansulfonzuur 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctanesulphonic acid Ja 20-12-2022 7
17527-29-6 241-527-8 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl acrylate 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl acrylate Ja Ja Ja Ja 19-01-2018 7
2144-53-8 218-407-9 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl methacrylate 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl methacrylate Ja Ja Ja Ja 19-01-2018 7
39108-34-4 254-295-8 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluor-decaansulfonzuur 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanesulphonic acid Ja 20-12-2022 7
1005-73-8 688-377-3 3,3,4,4,5,5-hexafluorcyclopenteen 3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopent-1-ene Ja 20-12-2022 7
22174-70-5 244-815-1 3,3'-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane 3,3'-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane Ja 04-10-2023
3302-10-1 221-975-0 3,5,5-trimethylhexaanzuur 3,5,5-trimethylhexanoic acid Ja 16-5-2024 8
67-51-6 200-657-5 3,5-dimethylpyrazole 3,5-dimethylpyrazole Ja Ja 19-01-2018
591-27-5 209-711-2 3-aminofenol 3-aminophenol Ja 01-05-2020
109-55-7 203-680-9 3-aminopropyldimethylamine 3-aminopropyldimethylamine Ja Ja 19-01-2018
416-600-4 3-butyl-1-[4-({4-[(butylcarbamoyl)amino]fenyl}methyl)fenyl]urea 3-butyl-1-[4-({4-[(butylcarbamoyl)amino]phenyl}methyl)phenyl]urea Ja 19-01-2018
104-78-9 203-236-4 3-diethylaminopropylamine 3-(diethylamino)propylamine Ja Ja 16-5-2024
297730-93-9 435-790-1 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane Ja Ja Ja 11-09-2018 7
931-312-3 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, isocyanurate type 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, isocyanurate type Ja 19-01-2018
484-450-7 3M(TM) NOVEC(TM) ENGINEERED FLUID HFE-7000 Ja Ja 05-11-2019
121-17-5 204-451-6 3-nitro-4-chloorbenzotrifluoride 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride Ja 20-12-2022 7
103-95-7 203-161-7 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde Ja 07-02-2023
98-16-8 202-643-4 3-trifluormethylaniline 3-(trifluoromethyl)aniline Ja 20-12-2022 7
10081-67-1 233-215-5 4-(1-methyl-1-fenylethyl)-N-[4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenyl]aniline 4-(1-methyl-1-phenylethyl)-N-[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]aniline Ja 16-5-2024
95235-30-6 405-520-5 4-(4-isopropoxyfenylsulfonyl)fenol 4-(4-isopropoxyphenylsulfonyl)phenol Ja 05-11-2019
13595-25-0 428-970-4 4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol 4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bisphenol Ja Ja Ja 19-01-2018
38103-06-9 253-781-7 4,4'-[(isopropylidene)bis(p-phenyleneoxy)]diphthalic dianhydride 4,4'-[(isopropylidene)bis(p-phenyleneoxy)]diphthalic dianhydride Ja Ja 07-07-2022
1745-89-7 217-121-1 4,4'-isopropylideenbis[2-allylfenol] 4,4'-isopropylidenebis[2-allylphenol] Ja 16-5-2024
5613-46-7 227-033-5 4,4'-isopropylideendi-2,6-xylol 4,4'-isopropylidenedi-2,6-xylol Ja 16-5-2024
79-97-0 201-240-0 4,4'-isopropylidenedi-o-cresol 4,4'-isopropylidenedi-o-cresol Ja Ja 20-04-2021
620-92-8 210-658-2 4,4'-methyleendifenol 4,4'-methylenediphenol Ja Ja 19-01-2018
10254-57-6 233-593-1 4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate) 4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate) Ja Ja Ja 11-09-2018
28768-32-3 249-204-3 4,4'-methylenebis[N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline] 4,4'-methylenebis[N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline] Ja 19-01-2018
106246-33-7 402-130-7 4,4-methylenebis-3-(chloro-2,6-diethyl)-aniline 4,4-methylenebis-3-(chloro-2,6-diethyl)-aniline Ja 20-04-2021
5384-21-4 226-378-9 4,4'-methylenedi-2,6-xylenol 4,4'-methylenedi-2,6-xylenol Ja Ja 19-01-2018
37353-75-6 500-097-4 4,4'-propane-2,2-diyldiphenol, polymer with 2-methyloxirane 4,4'-propane-2,2-diyldiphenol, polymer with 2-methyloxirane Ja 19-01-2018
123-30-8 204-616-2 4-aminofenol 4-aminophenol Ja 07-07-2022
123-42-2 204-626-7 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon diacetone alcohol Ja gO.2 50 mg/Nm3 04-10-2023 1
104-93-8 203-253-7 4-methylanisole 4-methylanisole Ja 08-12-2021
17540-75-9 241-533-0 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylfenol 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphenol Ja 20-04-2021
355-43-1 206-586-6 5,6,6-tridecafluoro-6-iodo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5-hexaan 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodohexane Ja 20-12-2022 7
2835-95-2 220-618-6 5-amino-o-cresol 5-amino-o-cresol Ja 01-05-2020
110-12-3 203-737-8 5-methylhexaan-2-on 5-methylhexan-2-one Ja gO.2 50 mg/Nm3 07-02-2023
85-60-9 201-618-5 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol Ja Ja Ja 19-01-2018
96-69-5 202-525-2 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol Ja Ja Ja 19-01-2018
1879-09-0 217-533-1 6-tert-butyl-2,4-xylenol 6-tert-butyl-2,4-xylenol Ja 19-01-2018
207386-91-2 677-811-7 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate Ja 08-12-2021
420-470-4 a mixture of: dicalcium (bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)dihydroxide; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)tri-hydroxide; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamine)hydroxide] a mixture of: dicalcium (bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)dihydroxide; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)tri-hydroxide; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamine)hydroxide] Ja 29-10-2020
797751-44-1 458-680-3 A mixture of: propan-2-one-O,O'(methoxyvinylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxyvinylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(vinylsilantriyl)trioxime A mixture of: propan-2-one-O,O'(methoxyvinylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxyvinylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(vinylsilantriyl)trioxime Ja Ja Ja 19-01-2018
192268-65-8 421-820-9 a mixture of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives a mixture of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives Ja 19-01-2018
98-86-2 202-708-7 acetofenon acetophenone Ja 07-02-2023
127-06-0 204-820-1 aceton oxime acetone oxime Ja Ja Ja 19-01-2018
1506-02-1 216-133-4 acetyl hexamethyl tetralin acetyl hexamethyl tetralin Ja Ja Ja 19-01-2018
25584-83-2 247-118-0 Acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol Acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol Ja 19-01-2018
63231-51-6 400-370-7 ACTREL 400 ACTREL 400 Ja Ja Ja 05-11-2019
438-390-3 ALAKANE 6 ALAKANE 6 Ja 07-07-2022
947-763-4 Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (20 moles ethoxylation) Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (20 moles ethoxylation) Ja 04-10-2023
alfa-bromadiolon alpha-bromadiolone Ja 08-12-2021
700-992-1 Alkanes, C16–(branched), C20-(branched) and C24-(branched) Alkanes, C16–(branched), C20-(branched) and C24-(branched) Ja Ja 19-01-2018
66455-29-6 931-700-2 alkyl dimethyl betaine Alkyl Dimethyl Betaine Ja 19-01-2018
alkyleringsproducten van fenol (voornamelijk in para-positie) met C12-rijke vertakte of lineaire alkylketens van propeenoligomerisatie, omvattend individuele isomeren en/of combinaties daarvan phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkylchains from propene oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof Ja 5-11-2019
1327-41-9 215-477-2 Aluminium chloride basic Aluminium chloride basic Ja 19-01-2018
7446-70-0 231-208-1 aluminiumchloride aluminium chloride Ja 19-01-2018
10043-01-3 233-135-0 aluminiumsulfaat aluminium sulphate Ja 19-01-2018
amfotere gefluoreerde surfactant Amphoteric Fluorinated Surfactant Ja Ja Ja 11-09-2018 7
480-310-4 ammonium 2,2,3 trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-trifluormethoxypropoxy), propionate ammonium 2,2,3 trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-trifluormethoxypropoxy), propionate Ja Ja Ja 19-01-2018 7
908020-52-0 700-323-3 ammonium difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroethoxy)ethoxy]acetate ammonium difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroethoxy)ethoxy]acetate Ja Ja Ja 19-01-2018 7
700-403-8 Ammonium salts of mono- and bis[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl and/or poly (substituted alkene)] phosphate Ammonium salts of mono- and bis[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl and/or poly (substituted alkene)] phosphate Ja Ja Ja 19-01-2018 7
21615-47-4 244-479-6 ammonium undecafluorhexanoaat ammonium undecafluorohexanoate Ja Ja 07-02-2023 7
7790-98-9 232-235-1 ammoniumperchloraat ammonium perchlorate Ja Ja 19-01-2018
1861-40-1 217-465-2 benfluralin Benfluralin Ja 20-12-2022 7
68411-46-1 270-128-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene Ja Ja 19-01-2018
101357-15-7 309-912-6 Benzenamine, reaction products with aniline hydrochloride and nitrobenzene Benzenamine, reaction products with aniline hydrochloride and nitrobenzene Ja 08-12-2021
84961-70-6 284-660-7 Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues Ja Ja 19-01-2018
2156592-70-8 810-801-4 Benzene, mono-C11-C13-branched alkyl derivatives Benzene, mono-C11-C13-branched alkyl derivatives Ja Ja 11-09-2018
95-14-7 202-394-1 benzotriazool benzotriazole Ja Ja 19-01-2018
98-08-8 202-635-0 benzotrifluoride α,α,α-trifluorotoluene Ja 20-12-2022 7
154702-15-5 421-450-8 Bis(2-ethylhexyl) 4,4’-{6-[4-tert-butylcarbamoyl)anilino]-1,3,5-triazine-2,4-diyldiimino}dibenzoate Bis(2-ethylhexyl) 4,4’-{6-[4-tert-butylcarbamoyl)anilino]-1,3,5-triazine-2,4-diyldiimino}dibenzoate Ja Ja 19-01-2018
103-23-1 203-090-1 Bis(2-ethylhexyl) adipate Bis(2-ethylhexyl) adipate Ja 19-01-2018
53306-54-0 258-469-4 Bis(2-propylheptyl) phthalate Bis(2-propylheptyl) phthalate Ja Ja 19-01-2018
134-31-6 205-137-1 bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate Ja 08-12-2021
13927-71-4 237-695-7 Bis(dibutyldithiocarbamato-S,S')copper Bis(dibutyldithiocarbamato-S,S')copper Ja Ja 19-01-2018
38640-62-9 254-052-6 Bis(isopropyl)naphthalene Bis(isopropyl)naphthalene Ja Ja 19-01-2018
52299-25-9 700-183-3 bis(nonafluorobutyl)phosphinic acid bis(nonafluorobutyl)phosphinic acid Ja 08-12-2021 6
431-03-8 207-069-8 butaandion butanedione Ja 11-09-2018
98171-53-0 308-662-5 butaanzuur, 4-amino-4-oxosulfo-, N-coco alkyl derivaten, mononatriumzouten, verbindingen met triethanolamine butanoic acid, 4-amino-4-oxosulfo-, N-coco alkyl derivs., monosodium salts, compds. with triethanolamine Ja Ja 16-5-2024
78-93-3 201-159-0 butanon butanone Ja gO.2 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
931-468-2 C14-16-18 alkylfenol C14-16-18 alkyl phenol Ja 16-5-2024
64216-15-5 264-731-9 calcium 3,5,5-trimethylhexanoaat calcium 3,5,5-trimethylhexanoate Ja 16-5-2024
1318-33-8 817-854-2 calcium boraat calcium borate Ja Ja 20-04-2021
7789-41-5 232-164-6 calcium bromide Calcium bromide Ja Ja 07-02-2023
701-311-0 calcium metaborate (Ca(BO2)2) and calcium tetraborate (CaB4O7), amorphous reaction products of boric acid with lime calcium metaborate (Ca(BO2)2) and calcium tetraborate (CaB4O7), amorphous reaction products of boric acid with lime Ja 20-04-2021
chloorbenzotrifluoriden chlorobenzotrifluorides Ja 20-12-2022 7
76-15-3 chloorpentafluorethaan chloropentafluoroethane Ja 20-12-2022 7
2921-88-2 220-864-4 chloorpyrifos chlorpyrifos Ja 19-01-2018
38083-17-9 253-775-4 Climbazole Climbazole Ja Ja 19-01-2018
Colemanite (CaH(BO2)3.2H2O); Boron calcium oxide (B6Ca2O11), hydrate (1:5);Colemanite, calcined Colemanite (CaH(BO2)3.2H2O); Boron calcium oxide (B6Ca2O11), hydrate (1:5);Colemanite, calcined Ja 04-10-2023
92908-12-8 296-640-5 colemanite, calcinated colemanite, calcinated Ja Ja 20-04-2021
100-64-1 202-874-0 cyclohexanone oxime cyclohexanone oxime Ja 07-07-2022
91-17-8 202-046-9 decahydronaftaleen decahydronaphthalene Ja Ja gO.2 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
141-62-8 205-491-7 decamethyltetrasiloxane decamethyltetrasiloxane Ja Ja Ja Ja 19-01-2018
60-29-7 200-467-2 diethylether diethyl ether Ja gO.2 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
68479-98-1 270-877-4 diethylmethylbenzenediamine diethylmethylbenzenediamine Ja Ja 19-01-2018
12008-39-8 686-800-6 dikalium octaboraat dipotassium octaborate Ja 20-04-2021
27344-41-8 248-421-0 disodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diyldivinylene)bis(benzenesulphonate) disodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diyldivinylene)bis(benzenesulphonate) Ja 19-01-2018
10024-97-2 233-032-0 distikstofmonoxide dinitrogen oxide Ja - 100 mg/Nm3 20-04-2021 9, 10
6731-36-8 229-782-3 Di-tert-butyl 3,3,5-trimethylcyclohexylidene diperoxide Di-tert-butyl 3,3,5-trimethylcyclohexylidene diperoxide Ja Ja 19-01-2018
28299-41-4 248-948-6 Ditolyl ether Ditolyl ether Ja Ja 19-01-2018
3738-00-9 223-118-6 Dodecahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphtho[2,1-b]furan Dodecahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphtho[2,1-b]furan Ja 04-10-2023
141-63-9 205-492-2 dodecamethylpentasiloxane dodecamethylpentasiloxane Ja Ja Ja 19-01-2018
115895-09-5 404-740-9 Ethyl 3,5-dichloro-4-hexadecyloxycarbonyloxybenzoate Ethyl 3,5-dichloro-4-hexadecyloxycarbonyloxybenzoate Ja Ja 19-01-2018
16874-34-3 807-745-8 ethyl tetrahydrofuran-2-carboxylate ethyl tetrahydrofuran-2-carboxylate Ja 04-10-2023
1429-50-1 215-851-5 ethyleendiamine tetra (methyleen fosfonzuur) [ethane-1,2-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid Ja 02-10-2023
32509-66-3 251-073-2 ethylene bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate] Ethylene bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate] Ja 08-12-2021
68334-05-4 500-204-4 fatty acids, c18-unsatd., dimers, 2-ethylhexyl esters, diethylhexyl dimerate fatty acids, c18-unsatd., dimers, 2-ethylhexyl esters, diethylhexyl dimerate Ja 19-01-2018
98-85-1 202-707-1 fenylethanol 1-phenylethanol Ja 19-01-2018
2164-17-2 218-500-4 fluometuron fluometuron Ja 20-12-2022 7
239110-15-7 607-285-6 fluopicolide fluopicolide (ISO); 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide Ja 20-12-2022 7
658066-35-4 fluopyram fluopyram Ja 20-12-2022 7
77501-90-7 fluorglycofen-ethyl fluorglycofen-ethyl Ja 20-12-2022 7
85-44-9 201-607-5 ftaalzuuranhydride phthalic anhydride Ja S 3 mg/Nm3 20-04-2021 4
98-01-1 202-627-7 furfural 2-furaldehyde Ja gO.1 20 mg/Nm3 19-01-2018 1
2252-84-8 heptafluorpropaan heptafluoropropane Ja 20-12-2022 7
3330-15-2 671-353-1 heptafluorpropyl 1,2,2,2-tetrafluorethylether 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane Ja 20-12-2022 7
168689-49-4 418-550-9 hexadecyl 4-chloro-3-[2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxopentamido]benzoate hexadecyl 4-chloro-3-[2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxopentamido]benzoate Ja 01-05-2020
677-71-4 211-644-9 hexafluoraceton-hydraat hexafluoroacetone hydrate Ja 20-12-2022 7
76-16-4 200-939-8 hexafluorethaan hexafluoroethane Ja gO.2 50 mg/Nm3 20-12-2022 7
116-15-4 204-127-4 hexafluorpropeen hexafluoropropene Ja gO.1 20 mg/Nm3 19-01-2018 1, 5
121-82-4 204-500-1 hexahydro-1,3,5-trinitro-1,2,3-triazine perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine Ja 16-5-2024
107-46-0 203-492-7 hexamethyldisiloxaan hexamethyldisiloxane Ja Ja Ja Ja gO.2 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
13517-11-8 927-683-6 hypobromous acid [active bromine] hypobromous acid [active bromine] Ja 08-12-2021
931-745-8 Imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates Imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates Ja Ja 19-01-2018
118832-72-7 404-800-4 Iso(C10-C14)alkyl (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylthioacetate Iso(C10-C14)alkyl (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylthioacetate Ja 19-01-2018
124-68-5 204-709-8 isobutanol-2-amine 2-amino-2-methylpropanol Ja gO.2 50 mg/Nm3 04-10-2023 1
isocyanatobenzotrifluoriden isocyanato benzotrifluorides Ja 20-12-2022 7
78-59-1 201-126-0 isoforon isophorone Ja Ja gO.2 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
71617-10-2 275-702-5 Isopentyl p-methoxycinnamate Isopentyl p-methoxycinnamate Ja Ja 19-01-2018
68937-41-7 273-066-3 isopropylfenyl fosfaat (3:1) phenol, isopropylated, phosphate (3:1) Ja Ja 01-05-2020
444-340-1 kalium 2-(3-trifluormethoxy-1,1,2,2,3,3-hexafluorpropoxy)-2,3,3,3-tetrafluorpropionaat Potassium 2-(3-trifluoromethoxy-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropoxy)-2,3,3,3-tetrafluoropropionate Ja Ja 19-01-2018
93918-10-6 299-890-3 kalium 3,5,5-trimethylhexaanzuur potassium 3,5,5-trimethylhexanoate Ja 16-5-2024
7758-02-3 231-830-3 kalium bromide potassium bromide Ja Ja 07-02-2023
13709-94-9 237-262-2 kalium metaboraat potassium metaborate Ja 20-04-2021
75-15-0 200-843-6 koolstofdisulfide carbon disulphide Ja gO.2 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
67774-74-7 267-051-0 lineaire C10-C13 alkylbenzenen benzene, C10-13 alkyl derivatives Ja 19-01-2018
Lineaire en vertakte perfluorcarbonzuren met de formule CnF2n+1-C(= O)OH, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13 (C9-C14-PFCA’s), met inbegrip van zouten daarvan en alle combinaties van deze producten. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die een rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 8, 9, 10, 11, 12 of 13, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. Aan C9-C14-PFCA verwante stoffen die geen rechtstreeks met een ander koolstofatoom verbonden perfluorgroep met de formule CnF2n+1 hebben, waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, als een van de structurele elementen, met inbegrip van de zouten en alle combinaties daarvan. De volgende stoffen zijn van deze omschrijving uitgesloten: — CnF2n+1-X, waarbij X = F, Cl, of Br waarbij n = 9, 10, 11, 12, 13 of 14, met inbegrip van combinaties daarvan; — CnF2n+1-C(= O)OX' waarbij n> 13 en X' = elke groep, met inbegrip van zouten. Linear and branched perfluorocarboxylic acids of the formula CnF2n +1-C(= O)OH where n = 8, 9, 10, 11, 12, or 13 (C9-C14 PFCAs), including their salts, and any combinations thereof; Any C9-C14 PFCA-related substance having a perfluoro group with the formula CnF2n +1- directly attached to another carbon atom, where n = 8, 9, 10, 11, 12, or 13, including their salts and any combinations thereof; Any C9-C14 PFCA-related substance having a perfluoro group with the formula CnF2n +1- that it is not directly attached to another carbon atom, where n = 9, 10, 11, 12, 13 or 14 as one of the structural elements, including their salts and any combinations thereof. The following substances are excluded from this designation — CnF2n +1-X, where X = F, Cl, or Br where n = 9, 10, 11, 12, 13 or 14, including any combinations thereof, — CnF2n +1-C(= O)OX' where n> 13 and X'=any group, including salts. Ja 20-12-2022 7
7439-93-2 231-102-5 lithium lithium Ja 16-5-2024
554-13-2 209-062-5 lithiumcarbonaat lithium carbonate Ja 16-5-2024
7447-41-8 231-212-3 lithiumchloride lithium chloride Ja 16-5-2024
16712-20-2 678-843-4 lithiumchloride, monohydraat lithium chloride, monohydrate Ja 29-10-2020
1310-65-2 215-183-4 lithiumhydoxide lithium hydroxide Ja Ja 29-10-2020
79992-76-0 700-021-1 Magnesium bis(2-ethylbutanoate) Magnesium bis(2-ethylbutanoate) Ja 04-10-2023
13703-82-7 237-235-5 magnesium metaboraat magnesium metaborate Ja 29-10-2020
99-62-7 202-773-1 m-diisopropylbenzeen 1,3-diisopropylbenzene Ja gO.2 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
700-755-2 Mengsel van (3E)-1,1,1,2,2,3,4,5,6,6,7,7,7-tridecafluor-5-methoxyhept-3-een en (2E)-1,1,1,2,3,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluor-4-methoxyhept-2-een en (3E)-1,1,1,2,2,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluor-3-methoxyhept-3-een Reaction mass of (3E)-1,1,1,2,2,3,4,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro-5-methoxyhept-3-ene and (2E)-1,1,1,2,3,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro-4-methoxyhept-2-ene and (3E)-1,1,1,2,2,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro-3-methoxyhept-3-ene Ja 20-12-2022 7
905-459-9 mengsel van 1,3-diisopropylbenzeen en 1,4-diisopropylbenzeen reaction mass of 1,3-diisopropylbenzene and 1,4-diisopropylbenzene Ja go.2 50 mg/Nm3 19-1-2018 1, 2
935-560-3 mengsel van 3-isocyanatolmethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat(isophorondiisocyanaat) met 4-methyl-2-pentanon oxime reaction mass of 3-isocyanatolmethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate (isophorone diisocyanate) with 4-methylpentan-2-one oxime Ja 16-5-2024
931-891-2 mengsel van 4-methyl-1H-benzotriazool en tolyltriazool reaction mass of 4-methyl-1H-benzotriazole and tolyltriazole Ja 16-5-2024
MENGSEL VAN CHLOORDIFLUORMETHAAN EN CHLOORPENTAFLUORETHAAN Ja 20-12-2022 7
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN Ja 20-12-2022 7
947-768-1 mengsel van grafiet, zuur-behandeld en kalium permanganaat reaction product of graphite, acid-treated and potassium permanganate Ja 16-5-2024
1239414-43-7 methyl (3E)-1,1,1,2,2,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluorhept-3-een-3-yl ether methyl (3E)-1,1,1,2,2,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluorohept-3-en-3-yl ether Ja 20-12-2022 7
99-76-3 202-785-7 methyl 4-hydroxybenzoate methyl 4-hydroxybenzoate Ja Ja 19-01-2018
37443-42-8 420-670-1 methyl tetrahydro-2-furancarboxylate Methyl tetrahydro-2-furancarboxylate Ja 04-10-2023
19354-27-9 242-986-7 methyl tetrahydrofurfuryl ether Methyl tetrahydrofurfuryl ether Ja 04-10-2023
24748-23-0 429-320-2 methylethylketon peroxide trimeer methylethylketone peroxide trimer Ja Ja 05-11-2019
163702-07-6 methylnonafluorobutylether methyl perfluorobutyl ether Ja 20-12-2022 7
163702-08-7 methylnonafluoroisobutylether methyl perfluoroisobutyl ether Ja Ja Ja 20-12-2022 7
1634-04-4 216-653-1 methyl-tert-butylether tert-butyl methyl ether Ja Ja Ja gO.2 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
448-020-2 mixture of two components: 1. N-(1,3- dimethylbutyl)-N´- phenyl-p-phenylenediamine 2. N1-(1,3-dimethylbutyl)- N4-(4-(1-methyl-1- phenylethyl)phenyl)benzene-1,4-diamine mixture of two components: 1. N-(1,3- dimethylbutyl)-N´- phenyl-p-phenylenediamine 2. N1-(1,3-dimethylbutyl)- N4-(4-(1-methyl-1- phenylethyl)phenyl)benzene-1,4-diamine Ja 19-01-2018
1115-70-4 214-230-6 Mmetformin hydrochloride Metformin hydrochloride Ja 04-10-2023
700-427-9 Mono- and/or di- and/or tri(1-phenylethyl)-m-cresol and p-cresol Mono- and/or di- and/or tri(1-phenylethyl)-m-cresol and p-cresol Ja 19-01-2018
mono- en di-ftalaat esters met lineaire en/of vertakte alkyl groepen met ten minste één langste continue koolstofketen geteld op basis van de esterfunctie die overeenkomt met C4-C6 en/of met C6 cyclische verzadigde koolstofketens en/of met onverzadigde hydrocarbylgroepen mono- and di-phthalate esters with linear and/or branched alkyl moieties with at least one longest continuous carbon chain counted from the ester function corresponding to C4-C6 and/or with C6 cyclic saturated carbon chains and/or with unsaturated hydrocarbyl moieties Ja 16-5-2024
mono-, di- of tri-O-(alkyl)-derivaten van (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silaantriol any of the mono-, di- or tri-O- (alkyl) derivatives of (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) silanetriol Ja 20-12-2022 7
Multi-Walled Carbon Tubes (synthetic graphite in tubular shape) with a geometric tube diameter range ≥ 30 nm to <3 μm and a length ≥ 5 μm and aspect ratio > 3:1, including Multi-Walled Carbon Nanotubes; [MWC(N)T] Multi-Walled Carbon Tubes (synthetic graphite in tubular shape) with a geometric tube diameter range ≥ 30 nm to <3 μm and a length ≥ 5 μm and aspect ratio > 3:1, including Multi-Walled Carbon Nanotubes; [MWC(N)T] Ja 08-12-2021
56358-17-9 260-126-9 N-(2-ethylhexyl)naphthalen-2-amine N-(2-ethylhexyl)naphthalen-2-amine Ja 19-01-2018
4979-32-2 225-625-8 N,N-dicyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide N,N-dicyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide Ja Ja Ja 19-01-2018
32588-76-4 251-118-6 N,N'-ethylenebis(3,4,5,6-tetrabromophthalimide) N,N'-ethylenebis(3,4,5,6-tetrabromophthalimide) Ja Ja 05-11-2019
67905-17-3 267-636-0 N-[4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]phenyl]acetamide N-[4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]phenyl]acetamide Ja Ja 05-11-2019
52556-42-0 258-004-5 natrium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropaansulfonaat sodium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropanesulphonate Ja 29-10-2020
2650-30-8 220-169-6 natrium 3,5,5-trimethylhexaanzuur sodium 3,5,5-trimethylhexanoate Ja 16-5-2024
149-44-0 205-739-4 natrium hydroxymethaansulfinaat sodium hydroxymethanesulphinate Ja 19-01-2018
2923-18-4 220-879-6 natrium trifluorazijnzuur sodium trifluoroacetate Ja 16-5-2024 11
2923-26-4 220-881-7 natrium undecafluorhexanoaat Sodium undecafluorohexanoate Ja Ja Ja 07-02-2023 7
7681-49-4 231-667-8 natriumfluoride sodium fluoride Ja Ja 07-07-2022
7601-89-0 231-511-9 natriumperchloraat sodium perchlorate Ja Ja 19-01-2018
NITROBENZOTRIFLUORIDEN Ja 20-12-2022 7
79-24-3 201-188-9 nitroethaan nitroethane Ja gO.2 50 mg/Nm3 15-04-2019 1
75-52-5 200-876-6 nitromethaan nitromethane Ja gO.2 50 mg/Nm3 15-04-2019 1
100-61-8 202-870-9 N-methylaniline N-methylaniline Ja 05-11-2019
484-460-1 O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime 2-pentanone O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime 2-pentanone Ja 29-10-2020
597-82-0 209-909-9 O,O,O-triphenyl phosphorothioate O,O,O-triphenyl phosphorothioate Ja Ja 19-01-2018
360-89-4 206-640-9 octafluor-2-buteen octafluoro-2-butene Ja 20-12-2022 7
115-25-3 204-075-2 octafluorcyclobutaan cyclooctafluorobutane Ja 20-12-2022 7
76-19-7 200-941-9 octafluorpropaan perflutren Ja gO.2 50 mg/Nm3 6-2-2023 7
107-51-7 203-497-4 Octamethyltrisiloxane Octamethyltrisiloxane Ja Ja Ja Ja 19-01-2018
68938-03-4 273-110-1 Octene, hydroformylation products, low-boiling Octene, hydroformylation products, low-boiling Ja 19-01-2018
6197-30-4 228-250-8 Octocrilene Octocrilene Ja Ja Ja 19-01-2018
141-98-0 205-517-7 o-isopropyl ethylthiocarbamaat O-isopropyl ethylthiocarbamate Ja 04-10-2023
701-463-8 oligomerisatieproducten van alfa-pineen en beta-pineen oligomerisation products of alpha-pinene and beta-pinene Ja 16-5-2024
701-246-8 oligomerisatieproducten van beta-pineen oligomerisation products of beta-pinene Ja 16-5-2024
68609-97-2 271-846-8 Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. Ja 19-01-2018
131-57-7 205-031-5 oxybenzone oxybenzone Ja Ja Ja 19-01-2018
100-18-5 202-826-9 p-diisopropylbenzeen 1,4-diisopropylbenzene Ja gO.2 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
12007-92-0 234-522-7 Pentaboron sodium octaoxide Pentaboron sodium octaoxide Ja 20-04-2021
354-33-6 206-557-8 pentafluorethaan pentafluoroethane Ja 20-12-2022 7
per- en polyfluoralkylstoffen per- and polyfluoroalkyl substances Ja Ja 29-10-2020 7
7601-90-3 231-512-4 perchloorzuur perchloric acid Ja 19-01-2018 3
338-83-0 206-420-2 Perfluamine Perfluamine Ja Ja 19-01-2018
10493-43-3 234-018-7 perfluor(ethylvilyl)ether perfluoro(ethyl vinyl)ether Ja 20-12-2022 7
1187-93-5 214-703-7 perfluor(methylvinyl)ether perfluoro(methyl vinyl ether) Ja 20-12-2022 7
355-25-9 206-580-3 perfluorbutaan perflubutane Ja 20-12-2022 7
375-22-4 206-786-3 perfluorbutaanzuur en zijn zouten en precursoren Perfluorobutanoic acid and its salts and precursors Ja 08-12-2021 6
335-77-3 206-401-9 perfluordecaansulfonaat henicosafluorodecanesulphonic acid Ja 20-12-2022 7
375-92-8 206-800-8 perfluorheptaansulfonaat 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptane-1-sulphonic acid Ja 20-12-2022 7
355-42-0 206-585-0 perfluorhexaan perflexane Ja 20-12-2022 7
67905-19-5 267-638-1 perfluorhexadecanoaat perfluoropalmitic acid Ja 20-12-2022 7
perfluorkoolwaterstoffen perfluorohydrocarbons Ja 20-12-2022 7
16517-11-6 240-582-5 perfluoroctadecanoaat perfluorostearic acid Ja 20-12-2022 7
perfluoroctylsilanen Perfluorooctyl silanes Ja 08-12-2021 6
678-26-2 211-647-5 perfluorpentaan perflenapent Ja 20-12-2022 7
2706-91-4 220-301-2 perfluorpentaansulfonaat perfluoropentane-1-sulphonic acid Ja 20-12-2022 7
2706-90-3 220-300-7 perfluorpentanoaat perfluorovaleric acid Ja 20-12-2022 7
68610-51-5 271-867-2 Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene Ja Ja 19-01-2018
61788-44-1 262-975-0 Phenol, styrenated Phenol, styrenated Ja Ja 19-01-2018
84605-29-8 283-392-8 Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts Ja 19-01-2018
120-57-0 204-409-7 piperonal piperonal Ja 07-07-2022
37486-69-4 polyfluor-5,8,11,14-tetrakis(polyfluoralkyl)polyoxaalkaan polyfluoro-5,8,11,14-tetrakis(polyfluoralkyl)-polyoxaalkane Ja Ja Ja 19-01-2018 7
9002-84-0 618-337-2 polytetrafluorethyleen polytetrafluoroethylene Ja 2-11-2022 7
24937-79-9 607-458-6 polyvinylideenfluoride polyvinylidene fluoride Ja S 3 mg/Nm3 20-12-2022 7
51126-65-9 256-999-0 potassium 1H-benzotriazolide Potassium 1H-benzotriazolide Ja 04-10-2023
12056-51-8 432-240-0 Potassium titanium oxide (K2Ti6O13) Potassium titanium oxide (K2Ti6O13) Ja 19-01-2018
1623-05-8 216-600-2 propaanperfluorpropyl vinyl ether 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane Ja 20-12-2022 7
2312-35-8 219-006-1 Propargite Propargite Ja Ja 19-01-2018
94-13-3 202-307-7 propyl 4-hydroxybenzoate propyl 4-hydroxybenzoate Ja Ja Ja 19-01-2018
77-99-6 201-074-9 propylidynetrimethanol propylidynetrimethanol Ja 07-02-2023
84632-59-7 416-250-2 pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2,5-dihydro- Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2,5-dihydro- Ja 20-04-2021
700-103-7 reaction mass of (2S,5R)-2-tert-butyl-5-methyl-2-propyl-2,5-dihydrofuran and (2S,5S)-2-tert-butyl-5-methyl-2-propyl-2,5-dihydrofuran reaction mass of (2S,5R)-2-tert-butyl-5-methyl-2-propyl-2,5-dihydrofuran and (2S,5S)-2-tert-butyl-5-methyl-2-propyl-2,5-dihydrofuran Ja 19-01-2018
942-754-1 Reaction mass of (3aR*,5aS*,9aS*,9bR*)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan and (3aR*,5aS*,9aS*,9bS*)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan Reaction mass of (3aR*,5aS*,9aS*,9bR*)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan and (3aR*,5aS*,9aS*,9bS*)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan Ja 04-10-2023
701-326-2 Reaction mass of (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan and (3aS,5aR,9aR,9bS)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan Reaction mass of (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan and (3aS,5aR,9aR,9bS)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan Ja 04-10-2023
915-730-3 reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one Ja Ja 19-01-2018
422-270-2 reaction mass of 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)propane and 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-methoxybutane reaction mass of 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)propane and 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-methoxybutane Ja Ja Ja 05-11-2019 7
911-694-8 reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol Ja 01-05-2020
907-745-9 Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol Ja Ja 19-01-2018
700-580-1 Reaction mass of 3-[(2-aminoethyl)ammonio]propane-1-sulfonate and 3,3'-(ethane-1,2-diyldiammonio)dipropane-1-sulfonate and ethane-1,2-diamine Reaction mass of 3-[(2-aminoethyl)ammonio]propane-1-sulfonate and 3,3'-(ethane-1,2-diyldiammonio)dipropane-1-sulfonate and ethane-1,2-diamine Ja 07-02-2023
701-337-2 Reaction mass of 3-[(diphenoxyphosphoryl)oxy]phenyl triphenyl 1,3-phenylene bis(phosphate) and tetraphenyl 1,3-phenylene bis(phosphate) Reaction mass of 3-[(diphenoxyphosphoryl)oxy]phenyl triphenyl 1,3-phenylene bis(phosphate) and tetraphenyl 1,3-phenylene bis(phosphate) Ja Ja 19-01-2018
452-830-1 Reaction mass of disodium 2-(hexadecylthio)-1-(4-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazole-5-sulfonate and disodium 2-(hexadecylthio)-1-(4-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazole-6-sulfonate Reaction mass of disodium 2-(hexadecylthio)-1-(4-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazole-5-sulfonate and disodium 2-(hexadecylthio)-1-(4-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazole-6-sulfonate Ja 19-01-2018
700-161-3 reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt Ja Ja Ja Ja 19-01-2018 7
939-505-4 reaction mass of p-t-butylphenyldiphenyl phosphate and bis(p-t-butylphenyl) phenyl phosphate Reaction mass of p-t-butylphenyldiphenyl phosphate and bis(p-t-butylphenyl) phenyl phosphate Ja Ja Ja 04-10-2023
446-220-4 Reaction mass of rel‐(4aR,8R,9bS)‐7,7,8,9,9‐PENTAMETHYL‐4,4A,5,6,7,8,9,9B‐OCTAHYDROINDENO[4,5‐d][1,3]DIOXINE and rel‐(4aR,8S,9bS)‐7,7,8,9,9‐PENTAMETHYL‐4,4A,5,6,7,8,9,9B‐OCTAHYDROINDENO[4,5‐d][1,3]DIOXINE Reaction mass of rel‐(4aR,8R,9bS)‐7,7,8,9,9‐PENTAMETHYL‐4,4A,5,6,7,8,9,9B‐OCTAHYDROINDENO[4,5‐d][1,3]DIOXINE and rel‐(4aR,8S,9bS)‐7,7,8,9,9‐PENTAMETHYL‐4,4A,5,6,7,8,9,9B‐OCTAHYDROINDENO[4,5‐d][1,3]DIOXINE Ja 04-10-2023
911-815-4 Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester Ja 19-01-2018
144020-22-4 482-330-9 Reaction products of acetic anhydride and 1,5,10-trimethyl- 1,5,9-cyclodecatriene Reaction products of acetic anhydride and 1,5,10-trimethyl- 1,5,9-cyclodecatriene Ja 19-01-2018
701-385-4 reaction products of diphenylamine with nonene, branched reaction products of diphenylamine with nonene, branched Ja Ja Ja 19-01-2018
1244733-77-4 807-935-0 reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane Ja Ja 01-05-2020
65997-13-9 266-042-9 Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with glycerol Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with glycerol Ja Ja 19-01-2018
64365-17-9 264-848-5 Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with pentaerythritol Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with pentaerythritol Ja Ja 19-01-2018
108-46-3 203-585-2 resorcinol resorcinol Ja Ja Ja Ja gO.2 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
700-579-6 Sepisol Fast Blue 85219 Sepisol Fast Blue 85219 Ja Ja 19-01-2018
447-780-2 Shale Oil Bitumen Shale Oil Bitumen Ja Ja 19-01-2018
155925-27-2 422-570-3 silver sodium zirconium hydrogenphosphate silver sodium zirconium hydrogenphosphate Ja 15-04-2019
15217-42-2 239-269-6 sodium 1H-benzotriazolide Sodium 1H-benzotriazolide Ja 04-10-2023
466-490-7 sodium/potassium-7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chlor-6-({2-[(4-fluor-6- {[substitutedphenyl]amino}- heteromonocyclyl)amino]propyl}amino)- heteromonocyclyl]amino}-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]- naphthalinpolysulfonate sodium/potassium-7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chlor-6-({2-[(4-fluor-6- {[substitutedphenyl]amino}- heteromonocyclyl)amino]propyl}amino)- heteromonocyclyl]amino}-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]- naphthalinpolysulfonate Ja Ja 01-05-2020
135459-87-9 690-882-9 strontium bis{5-[bis(carboxymethyl)amino]-3-(carboxymethyl)-4-cyanothiofeen-2-carboxylaat} strontium bis{5-[bis(carboxymethyl)amino]-3-(carboxymethyl)-4-cyanothiophene-2-carboxylate} Ja 17-5-2024
543-94-2 208-854-8 strontium di(acetaat) strontium di(acetate) Ja 16-5-2024
106705-37-7 812-724-1 Strontium neodecanoate Strontium neodecanoate Ja 16-5-2024
1633-05-2 216-643-7 strontiumcarbonaat strontium carbonate Ja 17-5-2024
10476-85-4 233-971-6 strontiumchloride strontium chloride Ja 17-5-2024
7783-48-4 232-000-3 strontiumfluoride strontium fluoride Ja 17-5-2024
18480-07-4 242-367-1 strontiumhydroxide strontium hydroxide Ja 17-5-2024
10042-76-9 233-131-9 strontiumnitraat strontium nitrate Ja 16-5-2024
814-95-9 212-415-6 strontiumoxalaat strontium oxalate Ja 17-5-2024
7759-02-6 231-850-2 strontiumsulfaat strontium sulphate Ja 17-5-2024
868-19-9 212-774-9 strontiumtartraat strontium tartrate Ja 17-5-2024
13450-99-2 236-615-8 strontiumwaterstoffosfaat strontium hydrogen phosphate Ja 17-5-2024
Substances in fibre form (excluding asbestos) with length ≥ 5 µm, a diameter < 3 µm and aspect ratio ≥ 3:1 manufactured as such or released from substances, mixtures or articles Substances in fibre form (excluding asbestos) with length ≥ 5 µm, a diameter < 3 µm and aspect ratio ≥ 3:1 manufactured as such or released from substances, mixtures or articles Ja 07-07-2022
107534-96-3 403-640-2 tebuconazool tebuconazole Ja 08-12-2021
107-52-8 203-499-5 tetradecamethylhexasiloxaan tetradecamethylhexasiloxane Ja Ja 16-5-2024
75-73-0 200-896-5 tetrafluormethaan carbon tetrafluoride Ja gO.2 50 mg/Nm3 20-12-2022 7
79710-86-4 629-664-5 tetrahydrofuraan-3-carbaldehyde tetrahydrofuran-3-carbaldehyde Ja 16-5-2024
52449-98-6 922-279-6 tetrahydrofuran-2-carbonyl chloride tetrahydrofuran-2-carbonyl chloride Ja 04-10-2023
16874-33-2 605-530-1 tetrahydrofuran-2-carboxylic acid Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid Ja 04-10-2023
51981-21-6 257-573-7 tetranatrium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamaat tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate Ja 16-5-2024
62-56-6 200-543-5 thioureum thiourea Ja 05-11-2019
12045-88-4 601-708-8 tincalconite tincalconite Ja Ja 20-04-2021
29385-43-1 249-596-6 tolyltriazool tolyltriazole Ja Ja 04-10-2023
21145-77-7 244-240-6 tonalide tonalide Ja Ja Ja 19-01-2018
66711-86-2 811-213-0 trans-1,1,1,4,4,4‐hexafluor‐2‐buteen (2E)-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene Ja 20-12-2022 7
77-94-1 201-071-2 tributyl citraat tributyl citrate Ja 29-10-2020
468-740-0 Tributyl-2-methoxypropylphosphonium salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] Tributyl-2-methoxypropylphosphonium salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] Ja 07-07-2022
101-20-2 202-924-1 triclocarban triclocarban Ja Ja 19-01-2018
3380-34-5 222-182-2 Triclosan Triclosan Ja Ja Ja 19-01-2018
51851-37-7 257-473-3 triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane Ja 07-02-2023 7
115-86-6 204-112-2 trifenylfosfaat triphenyl phosphate Ja Ja Ja Ja gO.1 20 mg/Nm3 19-01-2018 1
354-32-5 206-556-2 trifluoracetylchloride trifluoroacetyl chloride Ja 20-12-2022 7
76-05-1 200-929-3 trifluorazijnzuur trifluoroacetic acid Ja 20-12-2022 7
85857-16-5 288-657-1 trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane Ja 07-02-2023 7
31570-04-4 250-709-6 tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite Tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite Ja 08-12-2021
13674-84-5 237-158-7 tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate Ja 19-01-2018
3319-31-1 222-020-0 tris(2-ethylhexyl)-benzene-1,2,4-tricarboxylate tris(2-ethylhexyl)-benzene-1,2,4-tricarboxylate Ja Ja Ja 19-01-2018
30989-05-0 250-418-4 tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoboorzuur tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate Ja 16-5-2024
13674-87-8 237-159-2 Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate Ja Ja 19-01-2018
701-171-0 TSP TSP Ja Ja 20-04-2021
undecafluorohexaan zuur en anorganische zouten undecafluorohexanoic acid and its inorganic salts Ja Ja 07-02-2023 7
307-24-4 206-196-6 Undecafluorohexanoic acid Undecafluorohexanoic acid Ja Ja Ja Ja 08-12-2021 7
undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and related substances undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and related substances Ja 07-07-2022 7
undecafluorohexanoic acid and its ammonium salt undecafluorohexanoic acid and its ammonium salt Ja 07-07-2022 7
940-217-6 vetzuren, C10-20-neo, kaliumzouten fatty acids, C10-20-neo, potassium salts Ja 16-5-2024
442-200-4 W-663 W-663 Ja 19-01-2018
7761-88-8 231-853-9 zilvernitraat Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 08-12-2021 1
84682-03-1 283-563-7 zink 3,5,5-trimethylhexaanzuur zinc 3,5,5-trimethylhexanoate Ja 16-5-2024
4259-15-8 224-235-5 zink bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiofosfaat) zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) Ja 19-01-2018
137-30-4 205-288-3 ziram ziram Ja Ja Ja 19-01-2018
 1. De weergegeven stofklasse staat in bijlage III van het BAL. Omdat deze stof op de lijst met potentiële ZZS staat kan het bevoegd gezag overwegen om in het kader van vergunningverlening voor luchtemissies de strengere stofklassen MVP1 of MVP2 te hanteren. Bij overschrijding van de Emissiegrenswaarde voor deze stofklassen kunt u de emissie toetsen aan het (af te leiden) MTR.
 2. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
 3. Geldt ook voor zouten van perchloorzuur
 4. Deze stof wordt binnen het REACH kader onderzocht op ZZS eigenschappen maar staat niet op de potentiele ZZS-lijst omdat er een CLP-zelfklassificaties als CMR 1A of 1B door bedrijven is. Het bevoegd gezag kan daarom overwegen om deze stof als ZZS te beschouwen en een MVP stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde te hanteren.
 5. Deze stof voldoet niet meer aan de criteria voor de pZZS-lijst. De stof behoort echter tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen wel aan de criteria voor opname op de pZZS lijst, daarom staat deze stof nog wel op de pZZS-lijst.
 6. Deze stof was van de pZZS lijst verwijderd omdat die niet meer aan de criteria voldeed. De stof behoort echter tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen wel aan de criteria voor opname op de pZZS lijst, daarom is deze stof weer op de lijst geplaatst.
 7. Deze stof behoort tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS lijst.
 8. Deze vermelding geldt ook voor de zouten van deze stof
 9. Deze stof is in het BAL niet ingedeeld in een stofklasse maar heeft wel emissiegrenswaarden.
 10. De weergegeven emissiegrenswaarde geldt volgens artikel 5.30 van het BAL. Voor specifieke toepassingen kan een andere emissiegrenswaarde gelden. Zie hiervoor hoofdstuk 4 van het BAL.
 11. <p>Deze vermelding geldt ook voor andere anorganische zouten van trifluorazijnzuur</p>

Stoffen die van de Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn verwijderd

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum verwijdering Reden verwijdering Voetnoot
36861-47-9 253-242-6 (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyleen]bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (4-methylbenzylideenkamfer) (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (4-Methylbenzylidenecamphor) MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 plaatsing op ZZS-lijst 11
(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyleen]bicyclo[2.2.1]-2-heptanon, omvattend elk van de individuele isomeren en/of combinaties daarvan (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 plaatsing op ZZS-lijst 11
42978-66-5 256-032-2 (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1- ethanediyl)] diacrylate (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1- ethanediyl)] diacrylate 11-09-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
25640-78-2 247-156-8 (1-methylethyl)-1,1'-bifenyl (1-methylethyl)-1,1'-biphenyl 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1782069-81-1 701-394-3 (3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 plaatsing op ZZS-lijst 11
623-40-5 484-470-6 (E)-N-(pentan-2-ylidene)hydroxylamine (E)-N-(pentan-2-ylidene)hydroxylamine 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
32388-55-9 251-020-3 [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazuleen-5-yl)-1-ethanon [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one 07-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
2425-85-6 219-372-2 1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
375-72-4 206-792-6 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonyl fluoride MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-01-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 6
34454-97-2 252-043-1 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutaan-1-sulfonamide 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutane-1-sulphonamide MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-01-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 6
37853-59-1 253-692-3 1,1'-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroombenzeen] 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 plaatsing op ZZS-lijst 11
288-88-0 206-022-9 1,2,4-triazool 1,2,4-triazole MVP 2 1 mg/Nm3 13-7-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 11
68515-48-0 271-090-9 1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
95-50-1 202-425-9 1,2-dichloorbenzeen 1,2-dichlorobenzene gO.1 20 mg/Nm3 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
107-21-1 203-473-3 1,2-ethaandiol 1,2-ethanediol gO.2 50 mg/Nm3 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
105-55-5 203-308-5 1,3-diethyl-2-thioureum 1,3-diethyl-2-thiourea 19-04-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
53988-10-6 258-904-8 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione 12-05-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
61617-00-3 262-872-0 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, zinc salt 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, zinc salt 12-05-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
68953-84-4 273-227-8 1,4-benzeendiamine, N,N'-gemengde fenyl- en tolylderivaten 1,4-benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivatives MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 plaatsing op ZZS-lijst 11
106-50-3 203-404-7 1,4-diaminobenzeen p-phenylenediamine 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
123-91-1 204-661-8 1,4-dioxaan 1,4-dioxane gO.1 20 mg/Nm3 12-07-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 2
3468-63-1 222-429-4 1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
2814-77-9 220-562-2 1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
947701-81-7 700-604-0 10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate 10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
108-03-2 203-544-9 1-nitropropaan 1-nitropropane 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
3147-75-9 221-573-5 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 plaatsing op ZZS-lijst 11
2440-22-4 219-470-5 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methylfenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
80-54-6 201-289-8 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-09-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 11
119344-86-4 438-340-0 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfoline-4-yl)fenyl]-1-butanon 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 plaatsing op ZZS-lijst 11
926-564-6 2,2',6,6'-tetrabroom-4,4'-isopropylideendifenol, oligomerische reactieproducten met propyleenoxide en n-butylglycidylether 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with propylene oxide and n-butyl glycidyl ether MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-9-2023 plaatsing op ZZS-lijst 6
1675-54-3 216-823-5 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
2536-05-2 219-799-4 2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate 15-04-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
105-59-9 203-312-7 2,2'-methyliminodiethanol 2,2'-methyliminodiethanol 05-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
13252-13-6 236-236-8 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid MVP 2 1 mg/Nm3 08-07-2019 Plaatsing op ZZS-lijst
2210-79-9 218-645-3 2,3-epoxypropyl o-tolyl ether 2,3-epoxypropyl o-tolyl ether 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
5873-54-1 227-534-9 2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat 2,4’-methylenediphenyl diisocyanate 15-04-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
584-84-9 209-544-5 2,4-tolueendiisocyanaat 4-methyl-m-phenylene diisocyanate S 3 mg/Nm3 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
88-58-4 201-841-8 2,5-di-tert-butylhydroquinon 2,5-di-tert-butylhydroquinone 11-09-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
3891-98-3 622-542-2 2,6,10-trimethyldodecaan 2,6,10-trimethyldodecane 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
128-37-0 204-881-4 2,6-di-tert-butyl-p-kresol 2,6-di-tert-butyl-p-cresol 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
91-08-7 202-039-0 2,6-tolueendiisocyanaat 2-methyl-m-phenylene diisocyanate S 3 mg/Nm3 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
34036-80-1 433-360-6 2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime 2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
15625-89-5 239-701-3 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate 05-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
149-57-5 205-743-6 2-ethylhexaanzuur 2-ethylhexanoic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-09-2018 Deze stof voldeed in 2018 niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst. Ondertussen is de stof echter geclassificeerd als CMR 1a of 1b en voldoet daarmee aan de criteria voor opname op de ZZS lijst 9, 11
118-60-5 204-263-4 2-ethylhexyl salicylate 2-ethylhexyl salicylate 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
103-11-7 203-080-7 2-ethylhexylacrylaat 2-ethylhexyl acrylate gO.1 20 mg/Nm3 11-09-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
868-77-9 212-782-2 2-hydroxyethyl methacrylate 2-hydroxyethyl methacrylate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
75-65-0 200-889-7 2-methyl-2-propanol 2-methylpropan-2-ol gO.2 50 mg/Nm3 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
58190-62-8 700-810-0 2-pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime 2-pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1170315-90-8 700-833-6 2-pentanone, O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime 2-pentanone, O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
58190-57-1 611-631-1 2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime] 2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime] 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
232938-43-1 432-520-2 3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate 3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonat 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
91-97-4 202-112-7 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
109-17-1 203-653-1 3,6,9-trioxaundecamethylene dimethacrylate 3,6,9-trioxaundecamethylene dimethacrylate 19-04-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
505-32-8 208-008-8 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol 3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
15087-24-8 239-139-9 3-benzylideenkamfer 3-benzylidenecamphor MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 Plaatsing op ZZS-lijst
64194-22-5 264-727-7 3-methyl-1,5-pentanediyl diacrylaat 3-methyl-1,5-pentanediyl diacrylate 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
123-51-3 204-633-5 3-methylbutan-1-ol 3-methylbutan-1-ol 07-12-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1453-58-3 215-925-7 3-methylpyrazool 3-methylpyrazole MVP 2 1 mg/Nm3 12-07-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 11
2530-85-0 219-785-8 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
77-40-7 201-025-1 4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 11
1478-61-1 216-036-7 4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene] diphenol MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-09-2018 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8, 11, 12
90-93-7 202-025-4 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
101-68-8 202-966-0 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate S 3 mg/Nm3 15-04-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
123714-19-2 500-312-1 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'- diisocyanatodiphenyl methane, [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol and propane-1,2-diol 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'- diisocyanatodiphenyl methane, [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol and propane-1,2-diol 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
158885-29-1 500-415-1 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'-diisocyanato-diphenyl methane, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'-diisocyanato-diphenyl methane, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol 05-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
80-09-1 201-250-5 4,4'-sulfonyldifenol 4,4'-sulfonyldiphenol MVP 1 0,05 mg/Nm3 08-07-2022 plaatsing op ZZS-lijst 11
98-56-6 202-681-1 4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene 4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene 12-05-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8, 12
27147-75-7 608-055-8 4-isododecylfenol phenol, 4-isododecyl- MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 plaatsing op ZZS-lijst 11
122-03-2 204-516-9 4-isopropylbenzaldehyde 4-isopropylbenzaldehyde 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
108-10-1 203-550-1 4-methyl-2-pentanon 4-methylpentan-2-one gO.2 50 mg/Nm3 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
822-36-6 212-497-3 4-methylimidazool 4-methylimidazole MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 plaatsing op ZZS-lijst 11
105-44-2 203-298-2 4-methylpentan-2-one oxime 4-methylpentan-2-one oxime 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
59-89-2 627-564-6 4-nitrosomorfoline 4-nitrosomorpholine MVP 2 1 mg/Nm3 25-1-2024 plaatsing op ZZS-lijst 11
939-97-9 213-367-9 4-tert-butylbenzaldehyde 4-tert-butylbenzaldehyde 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
98-54-4 202-679-0 4-tert-butylfenol 4-tert-butylphenol MVP 1 0,05 mg/Nm3 16-7-2019 Plaatsing op ZZS-lijst
98-29-3 202-653-9 4-tert-butylpyrocatechol 4-tert-butylpyrocatechol 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
89331-94-2 403-830-5 6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one 6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
119-47-1 204-327-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-cresol p-cresol, 2,2'-methylenebis(6-tert- butyl- MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-07-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 11
2156592-54-8 701-118-1 6-[(C10-C13)-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 12-05-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8, 11
701-162-1 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 plaatsing op ZZS-lijst 11
701-271-4 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur, natrium en tris (2-hydroxyethyl)-ammoniumzouten 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 plaatsing op ZZS-lijst 11
106-87-6 203-437-7 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane MVP 2 1 mg/Nm3 12-07-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 11
2386-87-0 219-207-4 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 7-oxabicyclo [4.1.0]heptane-3-carboxylate 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 7-oxabicyclo [4.1.0]heptane-3-carboxylate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
127519-17-9 407-000-3 A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
430-050-2 A mixture of: N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide); 12-hydroxy-N-[2-[1-oxydecyl)amino]ethyl]octadecanamide; N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) A mixture of: N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide); 12-hydroxy-N-[2-[1-oxydecyl)amino]ethyl]octadecanamide; N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
137398-54-0 403-030-6 A mixture of: O,O-di(1-methylethyl)trithio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)tetrathio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)pentathio-bis-thioformate A mixture of: O,O-di(1-methylethyl)trithio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)tetrathio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)pentathio-bis-thioformate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
797751-43-0 460-110-3 a mixture of: propan-2-one-O,O'-(methoxymethylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxymethylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(methylsilantriyl)trioxime a mixture of: propan-2-one-O,O'-(methoxymethylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxymethylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(methylsilantriyl)trioxime 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
84539-55-9 283-044-5 Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
68526-83-0 271-231-4 alcohols, C7-9-iso-, C8-rich alcohols, C7-9-iso-, C8-rich 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1379524-06-7 800-353-8 amides, C18-unsatd., N-[3- (dimethylamine)propyl] amides, C18-unsatd., N-[3- (dimethylamine)propyl] 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
308062-28-4 931-292-6 Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
62037-80-3 700-242-3 ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate MVP 2 1 mg/Nm3 8-7-2019 Plaatsing op ZZS-lijst
12124-97-9 235-183-8 ammoniumbromide ammonium bromide MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 plaatsing op ZZS-lijst 11
7727-54-0 231-786-5 ammoniumpersulfaat persulfate ammonium 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1345-04-6 215-713-4 antimoon sulfide antimony sulphide 12-5-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
5160-02-1 225-935-3 Barium bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]toluene-4-sulphonate] Barium bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]toluene-4-sulphonate] 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
100-52-7 202-860-4 benzaldehyde benzaldehyde gO.1 20 mg/Nm3 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8, 10
552-30-7 209-008-0 benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-4-2018 Plaatsing op ZZS-lijst
119-61-9 204-337-6 benzofenon benzophenone MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2018 Deze stof voldeed in 2018 niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst. Ondertussen is de stof echter geclassificeerd als CMR 1a of 1b en voldoet daarmee aan de criteria voor opname op de ZZS lijst 9, 11
118-58-1 204-262-9 Benzyl salicylate Benzyl salicylate 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
577705-90-9 479-100-5 benzyl(diëthylamino) difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 plaatsing op ZZS-lijst 11
27776-01-8 248-654-8 benzyltolueen benzyltoluene 06-02-2023 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
92-52-4 202-163-5 bifenyl biphenyl S 3 mg/Nm3 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
106-20-7 203-372-4 bis(2-ethylhexyl)amine bis(2-ethylhexyl)amine 02-10-2023 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
80-07-9 201-247-9 bis(4-chloorfenyl)sulfon bis(4-chlorophenyl) sulphone MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 Plaatsing op ZZS-lijst 1
55-55-0 200-237-1 bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulfaat bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
19372-44-2 243-001-3 bis(pentane-2,4-dionato)calcium bis(pentane-2,4-dionato)calcium 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
80-43-3 201-279-3 bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-09-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 11
10555-76-7 600-663-1 boorzuur, (HBO2) natrium zout, tetrahydraat boric acid (HBO2), sodium salt, tetrahydrate 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
12291-65-5 602-907-2 boron calcium oxide (B6Ca2O11), hydrate (1:5) boron calcium oxide (B6Ca2O11), hydrate (1:5) 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
598-73-2 209-948-1 broomtrifluoretheen bromotrifluoroethylene 16-5-2024 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 14
3896-11-5 223-445-4 bumetrizool bumetrizole MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 plaatsing op ZZS-lijst 11
22984-54-9 245-366-4 Butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime Butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime 07-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst en er is een Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8, 9
2224-33-1 218-747-8 Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime 07-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst en er is een Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8, 9
34206-40-1 251-882-0 butan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime butan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime 07-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst en er is een Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8, 9
96-29-7 202-496-6 butanon oxime 2-butanone oxime MVP 2 1 mg/Nm3 24-3-2020 Plaatsing op ZZS-lijst
85535-85-9 287-477-0 C14-17-chlooralkanen Alkanes, C14-17, chloro MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 11
12007-56-6 234-511-7 calcium tetraboraat calcium tetraborate 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
1333-86-4 215-609-9 carbon black carbon black S 3 mg/Nm3 07-02-2023 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8, 10
353-50-4 206-534-2 carbonylfluoride carbonyl difluoride 16-5-2024 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 14
1306-38-3 215-150-4 cerium dioxide cerium dioxide 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
79-38-9 201-201-8 chloortrifluorethyleen chlorotrifluoroethylene 16-5-2024 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 14
108-77-0 203-614-9 cyanuurchloride 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
108-94-1 203-631-1 cyclohexanon cyclohexanone gO.2 50 mg/Nm3 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
108-91-8 203-629-0 cyclohexylamine cylohexylamine 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
80-08-0 201-248-4 dapsone dapsone 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
533-74-4 208-576-7 dazomet dazomet 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
541-02-6 208-764-9 decamethylcyclopentasiloxaan decamethylcyclopentasiloxane MVP 2 1 mg/Nm3 6-7-2018 Plaatsing op ZZS-lijst
131-17-9 205-016-3 Diallyl phthalate Diallyl phthalate 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
12007-89-5 234-521-1 diammonium decaboraat diammonium decaborate 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
53585-53-8 258-649-2 dibenzylbenzeen, ar-methyl derivaat dibenzylbenzene, ar-methyl derivative 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
111-92-2 203-921-8 dibutylamine dibutylamine 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
77-73-6 201-052-9 dicyclopentadieen dicyclopentadiene 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
693-21-0 211-745-8 diethyleenglycoldinitraat oxydiethylene dinitrate 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
67-43-6 200-652-8 Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid) MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 1, 8
75980-60-8 278-355-8 difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfineoxide diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide MVP 1 0,05 mg/Nm3 5-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 1, 9
102-06-7 203-002-1 difenylguanidine 1,3-diphenylguanidine 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst en er is een Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8, 9
10028-22-5 233-072-9 diiron tris(sulphate) diiron tris(sulphate) 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
28472-97-1 249-044-4 Diisodecyl azelate Diisodecyl azelate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
71850-09-4 276-090-2 diisohexylftalaat diisohexyl phthalate MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-01-2020 Plaatsing op ZZS-lijst
26401-35-4 247-660-8 diisotridecyl adipate diisotridecyl adipate 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1332-77-0 215-575-5 dikalium tetraboraat dipotassium tetraborate 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
124-28-7 204-694-8 dimantine dimantine 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
868-85-9 212-783-8 Dimethyl phosphonate Dimethyl phosphonate 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
133-66-4 205-117-2 Disodium 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate Disodium 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
10544-72-6 234-126-4 distikstoftetroxide dinitrogen tetraoxide 5-11-2019 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
110-05-4 203-733-6 Di-tert-butyl peroxide Di-tert-butyl peroxide 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
10508-09-5 234-042-8 di-tert-pentyl peroxide di-tert-pentyl peroxide 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
85507-79-5 287-401-6 diundecyl phthalate, branched and linear diundecyl phthalate, branched and linear 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
540-97-6 208-762-8 dodecamethylcyclohexasiloxaan dodecamethylcyclohexasiloxane MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-7-2018 Plaatsing op ZZS-lijst 4
27193-86-8 248-312-8 dodecylfenol dodecylphenol 04-10-2023 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
405-420-1 EDDHMAFEK EDDHMAFEK 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
75-07-0 200-836-8 ethanal acetaldehyde MVP 2 1 mg/Nm3 12-10-2018 Plaatsing op ZZS-lijst
97925-95-6 308-208-6 ethanol, 2,2'-iminobis-, N- (C13-15-vertakt en lineair alkyl)-derivaten ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-branched and linear alkyl) derivs. MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-3-2020 Plaatsing op ZZS-lijst
120-47-8 204-399-4 Ethyl 4-hydroxybenzoate Ethyl 4-hydroxybenzoate 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
96-49-1 202-510-0 ethyleencarbonaat ethylene carbonate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
628-96-6 211-063-0 ethylene dinitrate ethylene dinitrate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
97-63-2 202-597-5 ethylmethacrylaat ethyl methacrylate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
5888-33-5 227-561-6 Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
68919-76-6 272-902-4 Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
100-51-6 202-859-9 fenylmethanol benzyl alcohol gO.2 50 mg/Nm3 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
9003-36-5 500-006-8 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
98-00-0 202-626-1 furfurylalcohol furfuryl alcohol gO.2 50 mg/Nm3 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
61788-32-7 262-967-7 gehydrogeneerd terfenyl terphenyl hydrogenated MVP 1 0,05 mg/Nm3 6-7-2018 Plaatsing op ZZS-lijst
111-30-8 203-856-5 glutaaraldehyde glutaraldehyde MVP 2 1 mg/Nm3 13-7-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 11
13048-33-4 235-921-9 hexamethyleendiacrylaat hexamethylene diacrylate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
822-06-0 212-485-8 hexamethyleendiisocyanaat hexamethylene diisocyanate gO.1 20 mg/Nm3 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
6259-76-3 228-408-6 hexylsalicylaat hexyl salicylate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
118-56-9 204-260-8 homosalaat homosalate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
2156595-41-2 701-057-0 Hydrogenated rosin alcohols Hydrogenated rosin alcohols 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
35554-44-0 252-615-0 imazalil imazalil 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
50926-11-9 610-589-1 indium tin oxide indium tin oxide 04-10-2023 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
4247-02-3 224-208-8 isobutyl 4-hydroxybenzoaat isobutyl 4-hydroxybenzoate MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 plaatsing op ZZS-lijst 11
98-83-9 202-705-0 isopropenylbenzeen alpha-methylstyrene gO.2 50 mg/Nm3 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
29253-36-9 249-535-3 isopropylnaphthalene isopropylnaphthalene 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
881685-58-1 632-619-2 isopyrazam isopyrazam MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 plaatsing op ZZS-lijst 11
11128-29-3 234-371-7 kalium pentaboraat potassium pentaborate 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
7727-21-1 231-781-8 kaliumpersulfaat potassium persulfate 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
legeringen van kobalt-wolfraamcarbide hardmetaal Alloys Cobalt-tungsten carbide hard metals 06-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
7785-87-7 232-089-9 mangaansulfaat manganese sulphate 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
101-90-6 202-987-5 m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzeen m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-09-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 11
108-78-1 203-615-4 melamine melamine MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 plaatsing op ZZS-lijst 11
473-390-7 mengsel van 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan-2-yl)morfoline en 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(heptafluorpropyl)morfoline reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine MVP 2 1 mg/Nm3 19-1-2023 plaatsing op ZZS-lijst 11
426218-78-2 422-040-1 mengsel van: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-een-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octaan; 1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-een-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octaan; spiro[cyclohex-3-een-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furaan]; spiro[cyclohex-3-een-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furaan] a mixture of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane; 1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane; spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan] 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
104810-48-2 400-830-7 mengsel van: α-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethyleen); α-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyloxypoly(oxyethyleen) A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene) 12-07-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
27813-02-1 248-666-3 Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
26537-19-9 247-768-5 methyl 4-tert-butylbenzoaat methyl 4-tert-butylbenzoate 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
74-87-3 200-817-4 methylchloride chloromethane gO.1 20 mg/Nm3 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
26447-40-5 247-714-0 methyleendifenyldiisocyanaat methylenediphenyl diisocyanate 15-04-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
80-62-6 201-297-1 methylmethacrylaat methyl methacrylate gO.1 20 mg/Nm3 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
119-36-8 204-317-7 methylsalicilaat methyl salicylate 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
64-18-6 200-579-1 mierenzuur formic acid gO.1 20 mg/Nm3 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1313-27-5 215-204-7 molybdeen trioxide molybdenum trioxide 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
108-45-2 203-584-7 m-phenylenediamine m-phenylenediamine 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
108-38-3 203-576-3 m-xyleen m-xylene 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
3081-01-4 221-374-3 N-(1,4-dimethylpentyl)-N'-phenylbenzene-1,4-diamine N-(1,4-dimethylpentyl)-N'-phenylbenzene-1,4-diamine 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
3644-11-9 222-871-8 N-(methoxymethyl)acrylamide N-(methoxymethyl)acrylamide 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
3081-14-9 221-375-9 N,N'-bis(1,4-dimethylpentyl)-pphenylenediamine N,N'-bis(1,4-dimethylpentyl)-pphenylenediamine 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
2675-94-7 679-769-5 N,N-diethylacrylamide N,N-diethylacrylamide 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
3710-84-7 223-055-4 N,N-diethylhydroxylamine N,N-diethylhydroxylamine 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
135-57-9 205-201-9 N,N'-dithiodi-o-phenylenedibenzamide N,N'-dithiodi-o-phenylenedibenzamide 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
16669-59-3 240-715-7 N-[(2-methylpropoxy)methyl]acrylamide N-[(2-methylpropoxy)methyl]acrylamide 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1228186-18-2 629-767-5 N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl]C18-insaturated-alkylamide N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl]C18-insaturated-alkylamide 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
90-30-2 201-983-0 N-1-naphthylaniline N-1-naphthylaniline 07-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
7775-19-1 231-891-6 natrium metaboraat, anhydraat sodium metaborate, anhydrous MVP 1 0,05 mg/Nm3 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B, deze stof is inmiddels op de ZZS-lijst geplaatst 8, 11
20109-59-5 243-518-4 natrium perfluorheptanoaat sodium perfluoroheptanoate MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-1-2023 plaatsing op ZZS-lijst 6
127-68-4 204-857-3 natrium-3-nitrobenzeensulfonaat sodium 3-nitrobenzene sulphonate 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
7775-14-6 231-890-0 natriumdithioniet sodium dithionite 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
7775-27-1 231-892-1 natriumpersulfaat disodium peroxodisulphate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
71-36-3 200-751-6 n-butanol butan-1-ol gO.2 50 mg/Nm3 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
141-32-2 205-480-7 n-butylacrylaat butyl acrylate gO.1 20 mg/Nm3 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
3622-84-2 222-823-6 N-butylbenzeensulfonamide N-butylbenzenesulfonamide 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1219010-04-4 629-719-3 N-C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl propane-1,3-diamine N-C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl propane-1,3-diamine 5-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
110-54-3 203-777-6 n-hexaan n-hexane 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
109-60-4 203-686-1 n-propylacetaat n-propyl acetate gO.2 50 mg/Nm3 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1843-05-6 217-421-2 octabenzone octabenzone 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
556-67-2 209-136-7 octamethyltetrasiloxaan octamethylcyclotetrasiloxane MVP 2 1 mg/Nm3 6-7-2018 Plaatsing op ZZS-lijst
700-960-7 oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol MVP 1 0,05 mg/Nm3 25-1-2024 plaatsing op ZZS-lijst 11
26038-87-9 247-421-8 orthoboorzuur, verbinding met 2-aminoethanol orthoboric acid, compound with 2-aminoethanol MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-11-2019 Plaatsing op ZZS-lijst 6
oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds 07-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
120-55-8 204-407-6 Oxydiethylene dibenzoate Oxydiethylene dibenzoate 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
27138-31-4 248-258-5 oxydipropyl dibenzoate oxydipropyl dibenzoate 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
95-47-6 202-422-2 o-xyleen o-xylene 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
5026-74-4 225-716-2 p-(2,3-epoxypropoxy)-N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline p-(2,3-epoxypropoxy)-N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
104-43-8 203-202-9 p-dodecylfenol p-dodecylphenol 12-7-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
504-60-9 207-995-2 penta-1,3-diene penta-1,3-diene 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
4067-16-7 223-775-9 pentaethylenehexamine 3,6,9,12-tetraazatetradecamethylenediamine 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
71-41-0 200-752-1 pentan-1-ol pentan-1-ol 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1170315-92-0 942-139-8 pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime 07-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
375-73-5 206-793-1 perfluorbutaansulfonzuur 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-01-2020 Plaatsing op ZZS-lijst
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten perfluorobutane sulfonic acid and its salts MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-01-2020 Plaatsing op ZZS-lijst
375-85-9 206-798-9 perfluorheptaanzuur Perfluoroheptanoic acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-3-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 13
81-33-4 201-344-6 peryleen-3,4:9,10-tetracarboxydiimide perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 plaatsing op ZZS-lijst 3
51-03-6 200-076-7 piperonyl-butoxide 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
701-266-7 polyethylene polyamine, pentaethylenehexamine fraction polyethylene polyamine, pentaethylenehexamine fraction 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1463474-95-4 938-828-8 potassium 2-({2-[(carboxymethyl)[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino]ethyl}[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino)acetic acid iron potassium chloride potassium 2-({2-[(carboxymethyl)[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino]ethyl}[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino)acetic acid iron potassium chloride 07-02-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
63393-96-4 264-120-7 quaternary ammonium compounds, tri-C8-10-alkylmethyl, chlorides quaternary ammonium compounds, tri-C8-10-alkylmethyl, chlorides 12-5-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
141773-73-1 604-250-7 Reaction mass of (1S,1'R)-2-[1-(3',3'-dimethyl1'-cyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropyl propanoate, (1R,1'R)-2-[1-(3',3'-dimethyl-1'- cyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropyl propanoate and 2-methyl-2-{[(1R*,2R*)-2,6,6- trimethylcycloheptyl]oxy}propyl propanoate, and 2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2- methyl propyl propanoate Reaction mass of (1S,1'R)-2-[1-(3',3'-dimethyl1'-cyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropyl propanoate, (1R,1'R)-2-[1-(3',3'-dimethyl-1'- cyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropyl propanoate and 2-methyl-2-{[(1R*,2R*)-2,6,6- trimethylcycloheptyl]oxy}propyl propanoate, and 2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2- methyl propyl propanoate 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
915-333-5 Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenyl-ethyl)phenol and Bis(1-phenylethyl) phenol Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenyl-ethyl)phenol and Bis(1-phenylethyl) phenol 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
906-390-7 reaction mass of 2-methylpentane and hexanol, branched and linear and diisopropyl ether reaction mass of 2-methylpentane and hexanol, branched and linear and diisopropyl ether 19-04-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
905-806-4 Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene diphenyl diisocyanate Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene diphenyl diisocyanate 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
905-562-9 reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
905-588-0 reaction mass of ethylbenzene and xylene reaction mass of ethylbenzene and xylene 12-07-2022 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
412-780-3 Reaction product of ammonium molybdate and C12-C24-diethoxylated alkylamine (1:5-1:3) Reaction product of ammonium molybdate and C12-C24-diethoxylated alkylamine (1:5-1:3) 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
701-029-8 Reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) in excess and 1-isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzene in excess with 2,2'-[(methylethylene)bis(oxy)]di(methylethanol), butane-1,3-diol and propane-1,2-diol Reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) in excess and 1-isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzene in excess with 2,2'-[(methylethylene)bis(oxy)]di(methylethanol), butane-1,3-diol and propane-1,2-diol 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
255881-94-8 401-850-9 S-(tricyclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(of 9)-yl O-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl) O-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl) fosfordithioaat S-(tricyclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate MVP 2 1 mg/Nm3 21-1-2022 plaatsing op ZZS-lijst 1
92484-48-5 403-080-9 sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate Sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate 16-5-2024 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
100-42-5 202-851-5 styreen styrene gO.2 50 mg/Nm3 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
936-414-1 synthetisch grafiet in buisvorm, grafiet en meerwandige koolstof nanobuizen, multi-Walled Carbon Nanotubes, synthetic graphite in tubular shape 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
701-160-0 Tangled Multi-Walled Carbon Nanotubes Tangled Multi-Walled Carbon Nanotubes 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
8000-41-7 232-268-1 terpineol terpineol 5-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
614-45-9 210-382-2 tert-butyl perbenzoate tert-butyl perbenzoate 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
25013-16-5 246-563-8 tert-butyl-4-methoxyfenol tert-butyl-4-methoxyphenol 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
13393-93-6 236-476-3 tetradecahydro-7-isopropyl-1,4adimethylphenanthren-1-methanol tetradecahydro-7-isopropyl-1,4adimethylphenanthren-1-methanol 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
25628-08-4 700-536-1 tetraethylammonium perfluorbutaansulfonaat tetraethylazanium nonafluorobutane-1-sulfonate MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 6
116-14-3 204-126-9 tetrafluorethyleen tetrafluoroethylene MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-3-2020 Plaatsing op ZZS-lijst
109-99-9 203-726-8 tetrahydrofuraan tetrahydrofuran gO.2 50 mg/Nm3 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
25265-78-5 246-772-4 Tetrapropylenebenzene Tetrapropylenebenzene 5-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
58-55-9 200-385-7 theofylline theophylline MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 plaatsing op ZZS-lijst 11
7488-55-3 231-302-2 tin sulfaat Tin sulphate 02-10-2023 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
75-46-7 200-872-4 trifluormethaan trifluoromethane 16-5-2024 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 14
1185-55-3 214-685-0 Trimethoxy(methyl)silane Trimethoxy(methyl)silane 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
112-03-8 203-929-1 Trimethyloctadecylammonium chloride Trimethyloctadecylammonium chloride 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
101-02-0 202-908-4 Triphenyl phosphite Triphenyl phosphite 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1330-78-5 809-930-9 tris(methylfenyl)fosfaat tris(methylphenyl) phosphate 5-11-2019 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
70210-13-8 274-410-5 trisodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonatonaphthyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]benzene-1,4-disulphonate trisodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonatonaphthyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]benzene-1,4-disulphonate 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
1314-62-1 215-239-8 vanadiumpentoxide divanadium pentaoxide sA.1 0,05 mg/Nm3 27-10-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 2
105-38-4 203-293-5 vinyl propionaat vinyl propionate 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
108-05-4 203-545-4 vinylacetaat vinyl acetate gO.2 50 mg/Nm3 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
107-25-5 203-475-4 vinylmethylether methyl vinyl ether 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
2768-02-7 220-449-8 vinyltrimethoxisilaan trimethoxyvinylsilane 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
7440-22-4 231-131-3 zilver silver sA.1 0,05 mg/Nm3 07-02-2023 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 5, 8
130328-20-0 603-404-0 zilver zink zeoliet Silver zinc zeolite 5-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 9
11059-65-7 234-277-6 zinkbis[bis(tetrapropyleenfenyl)]bis(hydrogeendithiofosfaat) Zinc bis[bis(tetrapropylenephenyl)] bis(hydrogen dithiophosphate) 12-5-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 8
 1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
 2. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde
 3. Deze stof staat niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die voor PAKs en zijn ook van toepassing voor deze stof.
 4. Berekend als Sb
 5. De weergegeven stofklasse staat in bijlage III van het BAL. Omdat deze stof op de lijst met potentiële ZZS staat kan het bevoegd gezag overwegen om in het kader van vergunningverlening voor luchtemissies de strengere stofklassen MVP1 of MVP2 te hanteren. Bij overschrijding van de Emissiegrenswaarde voor deze stofklassen kunt u de emissie toetsen aan het (af te leiden) MTR.
 6. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
 7. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
 8. De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.
 9. <p>Deze stof is van de lijst met potentiële ZZS verwijderd omdat de beoordeling onder REACH niet meer tot opname op de ZZS-lijst leidt. Dit gebeurt als de uiteindelijke classificatie van een stof niet voldoet aan REACH artikel 57 criteria of als er bij de afronding van een beoordeling geen regulatoire acties worden voorgesteld.</p>
 10. Deze stof wordt binnen het REACH kader onderzocht op ZZS eigenschappen maar staat niet op de potentiele ZZS-lijst omdat er een CLP-zelfklassificaties als CMR 1A of 1B door bedrijven is. Het bevoegd gezag kan daarom overwegen om deze stof als ZZS te beschouwen en een MVP stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde te hanteren.
 11. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
 12. Deze stof behoort tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS lijst. Omdat er voor deze stof ook een zelfclassificatie bestaat, is deze stof van de pZZS lijst verwijderd.
 13. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel. Deze stof heeft een dampspanning groter dan 10 Pa, op basis van andere stofeigenschappen wordt echter ingeschat dat de stof niet gasvormig geëmitteerd zal worden maar aan aerosolen zal sorberen. Op basis hiervan wordt de stofklasse MVP 1 geadviseerd.
 14. <p>Deze stof valt bij nader inzien niet onder de PFAS definitie van de PFAS restrictie</p>